KRYPTOWALUTY PODSTAWY – FORMACJE CENOWE

#115 Burza Mózgów Akademii Milionerów

Formacje cenowe są kolejnymi po liniach wsparcia, oporu i trendu, elementami składającymi się na podstawową analizę techniczną. Przy tej okazji warto wspomnieć, że analiza rynku krypto jest praktycznie analogiczna do tej z rynku forex.

Jeśli zatem posiadasz podstawową wiedzę z zakresu inwestowania na giełdzie to z pewnością wiesz, że na zachowanie się tego rynku  ma wpływ wiele czynników oraz zdajesz sobie sprawę z istnienia pewnych zwiastunów, które mogą Ci zasygnalizować zmianę aktualnego trendu, np. ze spadkowego na wzrostowy lub odwrotnie.

Do takich zwiastunów zmian należą m.in. formację cenowe, które zazwyczaj poprzedzają zachowanie się kursu, a dzięki ich właściwej interpretacji inwestorzy mają czas na to, aby właściwie zareagować i zawrzeć względnie bezpieczne transakcję.

Formację można podzielić na dwie podstawowe grupy: formacje kontynuacji trendu i jak łatwo się domyśleć, formację zmiany trendu.

Do formacji kontynuacji trendu należą m.in.:

  1. Formacja chorągiewki

Na wykresach przyjmuje kształt zbliżony do kształtu chorągiewki. Formacja charakteryzuje się tym, że kurs danej pary walutowej (także krypto) konsoliduje się wokół danej wartości a następnie przechodzi do silnej fazy wzrostowej (dla trendu wzrostowego) lub silnej fazy spadkowej (dla trendu spadkowego). Formację można rozpoznać po tym, że linia oporu i linia wsparcia są zbieżne (skierowane ku sobie).

  1. Formacja flagi

Powstaje w momencie, gdy cena danej pary walutowej  po pierwszym ruchu przeciwnym do trendu porusza się w równoległym kanale. Z wyglądu formacja flagi przypomina równoległobok lekko pochylony przeciwnie do trendu.

  1. Formacja filiżanki

Kolejna z formacji kontynuacji trendu, która dobrze zinterpretowana bardzo często pozwala na zawarcie korzystnych finansowo transakcji. Na wykresach dość łatwo ją zauważyć, jej pierwsza część ma kształt dużej litery „U”, kolejna przypomina już małe „u”.

Formacja zbudowana jest z kilku etapach, najpierw walor musi zanotować korektę po trendzie wzrostowym, gdzie występuje lokalne maksimum. Drugi to powrót ceny do poprzedniego poziomu, lokalnego maksimum.

Najważniejszym momentem jest ten, kiedy druga część mniejszego „u” znajduje się na tej samej wysokości co większa litera „U”. Narysowana linia pozioma, dotykająca dwóch lokalnych maksimów staje się w tym momencie linią oporu. Jeśli cena wybije się ponad tą linię, oczekiwany jest wyraźny wzrost cen.

Najpopularniejszymi formacjami odwrócenia trendu są:

  1. Formacja podwójnego szczytu/ dna

Pierwsza faza kształtowania się tej formacji przypomina korektę, czyli w trendzie wzrostowym (spadkowym) kurs osiąga dany poziom po osiągnięciu którego kurs idzie w przeciwnym kierunku niż trend do poziomu zniesienia. Następnie kurs zmienia kierunek na zgodny z trendem aż do ponownego osiągnięcia poziomu pierwotnego po czym kurs zmienia kierunek na przeciwny do trendu. Formacja podwójnego szczytu / dna zostaje ukończona w momencie, gdy kurs przebije poziom wsparcia (lub oporu w trendzie spadkowym).

  1. Głowa i ramiona

Ta formacja z kolei tworzy się, gdy kurs wędruje do góry, osiąga pewien pułap cenowy, następnie spada w dół. Po odbiciu się od dna, mocno szybuje w górę, ponownie spada, a po jakimś okresie czasu znów wzrasta i kolejny raz spada.

Oczywiście powyżej opisane formacje nie stanowią całości formacji występujących na rynku, jednak są one tymi, które najczęściej można zaobserwować na wykresach. Abyś lepiej mógł zrozumieć temat formacji cenowych kliknij na poniższy link, przeniesie Cię do video w którym moi partnerzy biznesowi przedstawiają opisane tutaj formacje bezpośrednio na wykresach z rynku kryptowalut.

Filmik znajdziesz tutaj