KRYPTOWALUTY – LINIE TRENDU, WSPARCIA I OPORU

#114 Burza Mózgów Akademii Milionerów

Mówiąc o kryptowalutach nie sposób nie wspomnieć o analizie technicznej na którą składają się liczne wskaźniki m.in. tzw. linie trendu, wsparcia i oporu. Przy stosowaniu analizy należy pamiętać o trzech podstawowych zasadach:

  • rynek dyskontuje wszystko;
  • historia lubi się powtarzać;
  • ceny opierają się na trendach.

To właśnie powyższe reguły leżą u podstaw każdej analizy technicznej na temat, której więcej możesz posłuchać tutaj

Dziś chce Ci przybliżyć czym są linie trendu, wsparcia i oporu. Zacznijmy może od linii trendu, która jak sama nazwa wskazuje związana jest z trendem, czyli tendencją do podążania w określonym kierunku. Przekładając to na giełdę linia trendu będzie więc wskazywała nam czy dana krypto notuje aktualnie wzrost czy spadek. Inaczej rzecz ujmując na giełdzie mamy do czynienia z trendem wzrostowym, jak i spadkowym.

Linia trendu dzieli się jeszcze wewnętrznie na główną linię trendu oraz linię trendu miejscowego, jednakże na dzień dzisiejszy wystarczy, jeśli zapamiętasz podstawowe informację na jej temat. Linia ta jest podstawową linią w analizie technicznej, często nazywana bywa także linią wsparcia, jednak wg ekspertów jest nią tylko wtedy kiedy notuje wzrost.

Poza powyżej opisaną linią trendu bardzo ważną rolę podczas każdej analizy technicznej odgrywają linię wsparcia i oporu, które są niezmiernie istotnymi momentami w czasie trwania trendu, ponieważ mogą oznaczać jego zupełne odwrócenie.

Linia wsparcia jest niczym innym jak obszarem (poziomem) po osiągnięciu którego, popyt wzrasta na tyle, aby przezwyciężyć nacisk ze strony podaży. Prościej rzecz ujmując jest to moment do którego cena spada w dół, zazwyczaj jest to poziom po osiągnięciu, którego cena danego waloru zaczyna ponownie wzrastać.

Jak łatwo się domyśleć linia oporu jest przeciwieństwem linii wsparcia, jest więc miejscem po osiągnięciu którego ceny przestają rosnąć i zaczynają notować, tzw. korektę (spadek).

Obie linię wyznaczane są na podstawie historycznego zachowania danego waloru na rynku, linia wsparcia oparta jest na najniższej zanotowanej wartości, linia oporu na najwyższej. Oczywiście może się tak zdarzyć, że siła sprzedających sprawi, że linie te zostaną przekroczone, tak jak było, np. z Bitcoinem, który wielokrotnie przekraczał swoje linie oporu, jednak zazwyczaj są one bardzo miarodajne.

Przy wyznaczaniu obu linii należy posługiwać się wyższymi interwałami czasowymi, np. czterogodzinnymi, dzięki czemu uzyskujemy pełniejszy obraz sytuacji na rynku. Jeśli jesteś początkującym traiderem zacznij korzystać z darmowej strony przeznaczonej dla osób zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie.

Jeśli chodzi o samo wyznaczanie linii trendu, wsparcia i oporu najlepiej zobrazuje to filmik na którym moi partnerzy biznesowi przedstawią Ci wszystko krok po kroku. Video znajdziesz tutaj

Ze swej strony zachęcam Cię po raz kolejny do spróbowania swoich sił w przeprowadzeniu własnej analizy technicznej, przy odrobinie wysiłku jesteś w stanie się jej nauczyć w dość krótkim czasie, a znajomość trendu i umiejętność wyznaczania linii oporu i wsparcia pozwoli Ci zachować zimną krew w sytuacjach stresowych, a tych na giełdzie nigdy nie brakuje ;)