Zagrożenia wynikające z działania na szerokim rynku programów partnerskich, inwestycji oraz kryptowalut

Podstawowa i skrótowa wersja znajdzuje sie tutaj:

https://akademia-milionerow.pl/nota-prawna

 

Spis treści:

 

Zagrożenia OGÓLNE i szczegółowe:

 

 1. kryptowaluty, ICO, mining, kupowanie udziałów w wydobycie, trading, autotrading, projekty związane z kryptowalutami, Ostrzeżenie o ryzyku związanym z uczestnictwem w obrocie kryptowalutami, OSTRZEŻENIE KNF PRZED KRYPTOWALUTAMI, KAMPANIA -”UWAŻAJ NA KRYPTOWALUTY”

 

 1. Inne projekty zarobkowe, inwestycyjne oraz PROGRAMY PARTNERSKIE I MLM (marketing sieciowy), systemy matrycowe

 

 1. Revshare – czyli Revenue Share
 2. Nieruchomości
 3. Inne ryzyka szersze, ryzyko prawne i podatkowe, szersze ryzyka związane m.in z bankowością
 4. Podatki i prawo
 5. Inne nie wymienione

 

Plus rozpisanie szczegółowe zagrożenia na podstawie konkretnych projektów, programów partnerskich itp.

———————————————

 

Opisy i informacje sporządzone w stosunku do konkretnych projektów zostały zrobione na podstawie ogólnodostępnych informacji ze strony firmy, materiałów informacyjnych, regulaminów itp. W tym zakresie autor dołożył najwyższej staranności, aby informacje były kompletne i rzetelne – tzn. odzwierciedlały informacje zawarte w materiałach informacyjnych, marketingowych i prawnych każdego z opisywanych programów. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za zgodność z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym informacji zamieszczanych przez ich twórców.

 

Nie jest to nasza opinia, nie należy traktować tego wiążąco. Każdy jest ZOBOWIĄZANY zrobić swój wewnętrzny research oraz sprawdzić aktualność oraz rzeczowość przekazanych poniżej informacji.

 

———————————————

 

 • Kryptowaluty, ICO, mining, kupowanie udziałów w wydobycie, trading, autotrading, projekty związane z kryptowalutami

 

Opis:

 

Zgodnie z definicją w encyklopedii wipipedia kryptowaluta to:

“Kryptowaluta, rzadziej waluta kryptograficzna – rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki[1].

Kryptowaluta nie jest przez większość krajów (w tym Polskę) uznawana za jednostkę walutową, czy pieniądz elektroniczny, dzięki czemu tworzenie jednostek w ramach wbudowanego w system algorytmu (tzw. wydobywanie lub wykopywanie) jest legalne[2]. Zwykle z tych samych powodów nie korzysta jednak z ulg podatkowych przewidzianych dla handlu walutą – na przykład może dotyczyć jej VAT[3][4][5].

Najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin, jednak istnieje kilkaset innych kryptowalut. Utworzenie niektórych z nich miało przy okazji zrealizować inne cele, na przykład namecoin tworzy zdecentralizowany system DNS[6], a peercoin stara się bardziej równomiernie rozłożyć dochody z wydobywania swych jednostek[7]. Istnieją też plany zbudowania na planie kryptowaluty rynku prognostycznego[8].”

 

Źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptowaluta

 

ZAGROŻENIA I RYZYKA:

– Ciągle powstające nowe kryptowaluty które są tzw. “shit coinami.” Co powoduje, że ciężko rozróżnić prawdziwe kryptowaluty. Wykaz wszelkich kryptowalut można znaleźć na: coinmarketcap.com. Zawsze należy sprawdzić wszelkie aspekty stojące za kryptowalutami.


–  Niektóre krytpowaluty nie mają infrastruktury a ich cena jest sztuczne zawyżona

Powoduje to, że osoby spoza branży widząc duże wzrosty cen tych krypto mogą być wprowadzani w błąd wynikający z błędnej interpretacji np. Volumenu danych kryptowalut.


– Wielokrotnie spekulacje które wahają kursem a co za tym idzie gdy kurs spada wydaje się, że część ludzi mogą wpaść w panikę i dokonać kupna lub sprzedaży w nieodpowiednim momencie

– Brak wiedzy może skutkować dokonaniem nietrafionych zakupów lub sprzedaży w nieodpowiednim momencie przez co w ostatecznym rozrachunku może pojawić się strata.

 

 • Odradzamy zupełnie działań na rynku związanych z kryptowalutami bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania ponieważ może to powodować złe decyzje oraz straty. Jednocześnie nawet przy odpowiedniej dużej wiedzy zmiany na rynku kryptowalut są tak duże i tak częstsze, że istnieje duże zagrożeniu utraty całości lub części kapitału, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest nie zaczynanie działań na tym rynku.


Programy działające na rynku kryptowalut, trading na tym rynku, miningu czyli kopaniu kryptowalut

 

 • Projekty oparte na miningu dzielą się z nami zyskiem wynikającym z kopania danych kryptowalut. Ze względu na zmienna trudność wydobycia kryptowalut oraz wiele czynników na rynku może to powodować brak zysków lub stratę. Dokonując startu w tego typu projektach należy brać pod uwagę trendy rynkowe, uwarunkowania na rynku oraz liczyć się z tym, że w jednym momencie ceny kryptowalut mogą się drastycznie zmienić

 

 • Firmy często nie pokazują dowodów miningu przez co trudno jest jednoznacznie zweryfikować realny zysk firmy a co za tym idzie realny możliwy wypłacany zysk dla uczestników projektów
 • Firmy często nie pokazują lokalizacji swoich kopalń lub są to projekty nie prowadzące oficjalne działalności gospodarczej lub prowadzące ją w rajach podatkowych co często uniemożliwia realny wgląd “do firmy” i możliwość sprawdzenia jej transparentności.

 

 • Zagrożeniem w projektach opartych na sprzedaży tzw. Tokenów /monet wewnętrznych które docelowo mogą przez rynek zostać przyjęte jako realna kryptowaluta wymienialna za inne kryptowaluty jest wewnętrznie sterują ceną tokenów / monet wewnętrznych,  swoich kryptowalut. Może to powodować, że ceny te nie wynikają z realnych zasad rynkowych popytu i podaży a są wewnętrzne regulowane. Zagrożeniem jest fakt, że w tym przypadku cena może być wyjatkowo zaniżana lub zawyzana. Należy brać też pod uwagę, że tego typu projekty mogą zniknąć z rynku a co za tym idzie wartość posiadanych tokenów / kryptowalut może być równy zeru.

 

 • Programy oparte o trading również mogą nieść za sobą możliwość utraty całości lub części kapitału. Wynika to z wielu czynnków m.in umijętnością zarzadzaania kapitałem przez odpowiedni projekt

 

– Wiele projektów nie przedstawia jednoznacznych lub wyrazistych dowodów w kwestii swojego działania na rynku kryptowalut. Powody mogą być przyziemne typu, że nie chcą pokazywać na czym  zarabiają. Istnieje też zagrożenie wynikające z tego że pomimo iż firma mówi co robi wcale tego nie robi przez co może narazić uczestników na straty.

 

– Niejednokrotnie brak dokumentów, sprawozdań finansowych firmy. Może to powodować brak zaufania do firmy, brak kontroli nad tym co tak naprawdę firma robi a wręcz może być powodem wprowadzenia w błąd użytkowników projektu co wielokrotnie może być nie do przewidzenia i zweryfikowania.

 

– Powierzając kapitał do dyspozycji podmiotów trzecich każdy użytkownik powinien zostać poinformowany o powyższych zagrożeniach i podjąć indywidualną decyzję czy się na nie godzi. Sugerowane jest nie podejmowanie decyzji bez indywidualnej analizy projektu, spotkania się z zarządem firmy lub osobami decyzyjnymi oraz sprawdzenie powyższego przez profesjonalnych doradców lub osób kompetentnych w danym temacie.

 

 • Zdecydowanie odradza się brania udziału w jakichkolwiek systemach, których zasady funkcjonowania mogą wskazywać na tzw. piramidy finansowe – możliwe jest, że pomimo zapewnień danego projektu działającego na rynku kryptowalut, może się on właśnie takim okazać. Należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do projektów których działania budzi Twoje wątpliwości i nie rozpoczynać ich bez profesjonalnych analiz. Należy także poznać realna zasady funkcjonowania systemu, nie zaś tylko te przedstawiane w działaniach marketingowych danego projektu.

 

 • Zmiany a tego typu projektach należą do codzienności. Na zmiany np. w spsoobie wybagrodzeń,  sposobie naliczen lub jakichkolwiek innych użytkownik nie ma wpływu i musi pogodzić się z nimi na każdym etapie uczestnictwa.
 • Jakiekolwiek wątpliwości należy przekazać i wyjaśnić z danym projektem lub osobami odpowiedzialnymi za daną kryptowalutę, ponieważ to ona a nie osoba która przekazuje informacje jest uprawniona do przekazania oficjalnego stanowiska firmy lub ustosunkowania się do danej kwestii

 

 • Branża kryptowalut jak i projektów działających na tym rynku jest młoda co może powodować złe zrozumienie tematu a w konsekwencji narażenie użytkowników danych projektów na utratę swojego wizerunku w oczach innych lub hejtowanie.

 

 • Projekty oferujące usługi związane z botami automatycznymi, botami półautomatycznymi mogą nie przekazywać prawdziwych informacji o historycznych wynikach takich botów. Jednocześnie granie botami wiąże się z całkowitym przekazaniem do gry swojego kapitału. Nad botem często mamy ograniczoną kontrolę lub całkowity brak kontroli co może spowodować, że bot zacznie otwierać nietrafne transakcje powodujące naszą stratę lub zupełne wyzerowanie naszego konta. Kolejnym zagrożeniem jest podpinanie swojego prywatnego konta giełdowego za pomocą API do bota. Istnieje możliwość wykradania poufnych informacji w tym haseł, danych do logowania co ostatecznie może doprowadzić do utraty całości lub części zgromadzonych na giełdzie środków.

 

———————————————

Ostrzeżenia:

 • “Ostrzeżenie o ryzyku związanym z uczestnictwem w obrocie kryptowalutami”

 •  

 

Obrót towarami, niezależnie od tego czy mają one charakter dóbr rzeczywistych czy wirtualnych, podobnie jak obrót kryptowalutami (którymi są zarówno Bitcoin, jak i Litecoin) niesie ze sobą znaczne ryzyko.

Ceny dóbr, niezależnie od ich charakteru czy substancji, nie mają bowiem charakteru stałego i podlegają ciągłym zmianom. Wahania cen z kolej w sposób bezpośredni wpływają na wartości aktywów posiadanych przez jednostkę na przestrzeni czasu. Dowolne dobro – wirtualne lub nie – w danym okresie może zarówno zyskać na wartości, jak i stać się zupełnie bezwartościowe. Te same zasady znajdują zastosowanie w stosunku do wirtualnych walut – tzw. kryptowalut.

Obrót kryptowalutami niesie jednakże ze sobą jeszcze jedno ryzyko, które co do zasady nie występuje w przypadku handlu oficjalnych walut i czy towarów. W przeciwieństwie do większości walut, których wartość jest niejako moderowana przez rząd lub inne podmioty prawne, bądź też znajduje swoje oparcie w surowcach, wartość kryptowalut oparta jest na rozwoju technologii oraz zaufaniu do rynku i jego uczestników. Kryptowaluty nie posiadają scentralizowanego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość jednostek kryptowaluty określona jest wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany, takich jak serwis. Kryptowaluta nie stanowi autonomicznego świadczenia ani sama w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb. Jedyną jej funkcją jest rola środka płatniczego lub medium wymiany wartości pieniężnej, które posiadacz może: wymienić na towar lub usługę w sklepie akceptującym płatności w kryptowalutach „przelać” elektronicznie innej osobie, przechować i wymienić w przyszłości na walutę osiągając zysk (lub stratę) wynikającą z różnic kursowych.

Ze względu na podstawy funkcjonowania systemu obrotu kryptowalut jest on podatny na wahania poziomu zaufania uczestników obrotu, który wpływa bezpośrednio na poziom popytu lub podaży. Na poziom zaufania do kryptowalut mogą wpływać zarówno czynniki czysto ekonomiczne, jak i poza ekonomiczne, w tym technologiczne.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przemyślenie decyzji czy istniejący stopień ryzyka związany z obrotem kryptowalutami jest dla Państwa akceptowalny.

Jednocześnie w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości niniejszym informujemy iż korzystanie przez nas serwis z systemu bankowego ograniczone jest tylko i wyłącznie na potrzeby dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych niezbędnych dla zakupu lub sprzedaży kryptowalut za pośrednictwem naszego Serwisu. Same kryptowaluty nie są przedmiotem obrotu na rynku bankowym.”

Źródło: https://bitbay.net/pl/ostrzezenie-dotyczace-kryptowalut

 • OSTRZEŻENIE KNF PRZED KRYPTOWALUTAMI

 


Przed podjęciem decyzji w inwestowanie w jakiejkolwiek formie w branży kryptowalut zobacz opinie KNF.

 

W jej treści zobaczysz m.in:

 

Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych

data aktualizacji 07 lipca 2017

 

Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają potencjalnych użytkowników przed ryzykami związanymi z „walutami” wirtualnymi (takimi jak m.in. bitcoin, litecoin, ether).

Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego informują, że „waluty” wirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny państwa, nie są pieniądzem, tj. nie są prawnym środkiem płatniczym, ani walutą, nie mogą być wykorzystane do spłaty zobowiązań podatkowych oraz nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności w punktach handlowo-usługowych. „Waluty” wirtualne nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Należy zauważyć, że w ostatnich latach banki centralne oraz organy nadzoru nad rynkami finansowymi, w tym Europejski Bank Centralny (EBC) i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), odnosiły się z zaniepokojeniem lub ostrożnością do kwestii „walut” wirtualnych, dostrzegając wiele zagrożeń w ich funkcjonowaniu i rozwoju. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, waluty wirtualne są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy, która może być przenoszona, przechowywana albo podlegać handlowi elektronicznemu.

Obrót „walutami” wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego. Posiadanie „walut” wirtualnych wiąże się jednak z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje środki finansowe.

Przykładowymi rodzajami ryzyka są:  

 • Ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży. „Waluty” wirtualne mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot prowadzący wymianę „walut” wirtualnych lub infrastrukturę użytkownika. Dla przykładu w październiku 2016 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zakończył działalność jeden z największych w Polsce serwisów wymiany „walut” wirtualnych. Dochodzenie roszczeń i odzyskanie środków przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe.
 • Ryzyko związane z brakiem gwarancji. Środki utrzymywane w „walutach” wirtualnych nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi.
 • Ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności. „Waluty” wirtualne nie są powszechnie akceptowalne w punktach handlowo-usługowych. Nie są też prawnym środkiem płatniczym ani walutą. Oznacza to, że podmioty gospodarcze nie mają obowiązku akceptowania płatności w „walutach” wirtualnych, nawet jeżeli wcześniej je akceptowały.
 • Ryzyko związane z możliwością oszustwa. Niektóre oferowane formy inwestowania w „waluty” wirtualne mogą mieć charakter piramidy finansowej, co – dodatkowo ze względu na opisane wyżej specyficzne rodzaje ryzyka – może w krótkim czasie doprowadzić do utraty środków finansowych inwestora. Jeżeli tego typu sytuacja będzie miała miejsce w Polsce, jedyną formą ochrony będzie postępowanie karne, bowiem żadne polskie instytucje ochrony inwestorów czy konsumentów (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego) nie mają prawnych możliwości pomocy. Znacznym utrudnieniem w dochodzeniu roszczeń jest to, że podmioty obracające „walutami” wirtualnymi działają w różnych krajach, o różnym stopniu ochrony użytkowników.
 • Ryzyko związane z dużą zmianą ceny. Dotychczas ceny „walut” wirtualnych charakteryzowały się wysoką zmiennością. Pojedyncze transakcje „walutami” wirtualnymi mogą istotnie wpływać na kształtowanie się ceny.

 

Ze względu na powyższe rodzaje ryzyka, Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają przed zakupem „walut” wirtualnych i inwestowaniem w nie środków finansowych. Posiadanie „walut” wirtualnych wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka nie tylko dla użytkowników, ale również dla instytucji finansowych. Kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnieniem ochrony interesów uczestników tego rynku, Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego uznają, że kupowanie, posiadanie i sprzedawanie „walut” wirtualnych przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego byłoby obarczone wysokim ryzykiem i nie zapewniałoby stabilnego i ostrożnego zarządzania instytucją finansową. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego wskazują również, że instytucje finansowe powinny zachować szczególną ostrożność w zakresie podejmowania i prowadzenia współpracy z podmiotami prowadzącymi obrót „walutami” wirtualnymi, w szczególności w odniesieniu do ryzyka wykorzystania tych podmiotów do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Decyzja w tym zakresie powinna być poprzedzona wnikliwą analizą potencjalnych konsekwencji, w tym również ryzyka prawnego i ryzyka reputacji.  

Należy również podkreślić, że konieczne jest odróżnienie „walut” wirtualnych od samej technologii rozproszonego rejestru (distributed ledger technology – DLT), wykorzystywanej przez część „walut” wirtualnych. Technologia rozproszonego rejestru może mieć szereg innych zastosowań, np. w elektronicznych bazach danych, w przemyśle, w usługach, czy też w sektorze finansowym. Wiele funkcjonalnych, operacyjnych i prawnych aspektów tej technologii powinno jednak podlegać szczegółowym i wnikliwym analizom i testom przed jej masowym wprowadzeniem na rynku finansowym.”

 

Zródło:

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=57363&p_id=18

 

 • Zapoznaj się również z “UOKiK ostrzega przed „inwestycjami” alternatywnymi. Na celowniku m.in. kryptowaluty”

 

Źródło: https://businessinsider.com.pl/waluty/uokik-ostrzega-przed-kryptowalutami/d6lzqry

Są tam ostrzeżenia odnośnie projektów które sprawdza UOKiK.

Zawsze sprawdź aktualną listę projektów.

 • Pamiętaj również ze giełdy również mogą być przedmiotem kontroli m.in KNF.:

 

“KNF wpisała BitBay na listę ostrzeżeń ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstwa z z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych). Zawiadomienie zostało wysłane do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie spółka prowadzi działalności.”

 

Żródło: https://businessinsider.com.pl/finanse/kryptowaluty/bitbay-gielda-kryptowalut-na-liscie-ostrzezen-knf/0slnbjq

 

 • KAMPANIA UWAŻAJ NA KRYPTOWALUTY

 

https://uwazajnakryptowaluty.pl/

 

———————————————

 

PRZYKŁAD PROJEKT:

The GCC Group

 

Oficjalne źródło informacji o firmie, regulaminy oraz kontakt do firmy znajdują się na oficjalnej stronie:

 

https://www.thegccgroup.com/

Wersja polska

https://www.thegccgroup.com/pl/

 

Kontakt i jedyne oficjalne źródło informacji

https://www.thegccgroup.com/contact/

 

Support@thegcccoin.com

+48 791 402 403

 

Rynkowa 5

Przezmierowo 62-081 (Poznan),

Poland

 

Informacje o firmie:

https://www.thegccgroup.com/pl/mission-statement/

 

Informacje o planie marketingowym:

https://www.thegccgroup.com/pl/the-network/

 

Regulamin, polityka prywatności:

https://www.thegccgroup.com/policies-and-procedures/

 

Jak funkcjonuje dany projekt?

 

– Projekt z siedzibą w Polsce. Misją projektu jest zbudowanie ekosystemu w ramach którego będzie możliwośc korzystana z produktów i usług z różnych zakresów.

Projekt posiada też swoją kryptowalutę The GCC Coin

 

– Z informacji uzyskanych od firmy projekt ten jest pod audytem Deloitte, więc mogłoby się wydawać, że pewne kwestie prawne przypuszczalnie powinny być odpowiednio sprawdzone

 

– możemy dokonać zakupu kryptowaluty the GCC coin, jednocześnie na tą chwilę zakupione coiny (kryptowaluta) zostaje zabezpieczenia przez w postaci 3 miesięcznego okresu uwolnienia, co oznacza, że każdy kto dziś kupi coiny może je sprzedać najwcześniej za 3 msce – chroni to przed natychmiastową transakcją taniej kupić (w firmie) – drożej sprzedam (na giełdzie)

 

– projekt wydaje się być typowym marketingiem sieciowym .

Firma zamuję się dystrybują m.in drukarek 3D.

 

Zagrożenia i ryzyka:

 

–  Cena ich kryptowaluty na giełdzie reguluje rynek dlatego cena może być zmienna a wręcz spowodować jej spadek do nieopłacalnego dla użytkownika poziomu

 

– ryzyko braku rozwinięcia tworzonego Ekosystemu. Proces ten może się zatrzymać a przypuszczalne zyski z tego tytułu mogą nigdy nie powstać

 

Możliwości dla uczestników:

 

– 4 sposoby zarobku (plan binarny, druk 3d, wzrost wartości coinów, system SINC)

– uczestniczenie w branży nowych technologii

– projekt ekologiczny, dzięki uczestnictwu dbamy o ekologię, część obrotów idzie bowiem na projekty „zielone”

 

———————————————

PRZYKŁAD: BITCLUB NETWORK

 

Kontakt i jedyne oficjalne źródło informacji:

https://bitclubnetwork.com/

 

https://bitclubnetwork.com/contact.html

 

O tym jak działa firma i na jakich zasadach dowiadujemy się z FAQ

 

https://bitclubnetwork.com/faq.html

 

Na tej stronie możemy zobaczyć aktualne wydobycie BitClub Network

https://blockchain.info/pools

 

Opis działania projektu:

 

Bitclub daje możliwość dokonania zakupu “udziałów ” w kopaniu różnych kryptowalut w tym Bitcoina. Zgodnie z obecnym wydobyciem dzieli się on zyskami między użytkownikami projektu.

 

Zagrożenia i ryzyko:

 

 • Zagrożenia w tym projekcie wynikają z samego faktu różnej sytuacji na rynku kryptowalut.

Niewykluczone jest załamanie kursu Bitcoina co spowoduje brak zysków a nawet stratę dla użytkowników

 

 • Wzrost trudności wydobycia Bitcoina i innych kryptowalut może powodować mniejsze od przypuszczalnych zyski. Może też generować straty.

 

 • Nie ma pewności również, że zarówno firma jak i konta użytkowników są w 100% bezpieczne. Dotyczy to wszystkich projektów które są narażone na ataki hakerskie

 

 • Jak sama firm ich lokalizacja jest “wszędzie i nigdzie”, programiści pracują zdalnie dlatego trudno jest ustalić jedną oficjalną lokalizację projektu
 • BCN na swoje stronie oficjalnie mówi że nie są piramidą finansową jednocześnie publicznie piszą że nie nie dają jakichkolwiek gwarancji.

 

 • Odradza się start w tego typu projektach bez indywidualnej analizy oraz znajomości rynku kryptowalut.

 

 • Informacje o firmie i jak działa firma

 

 

Firma oferuje 4 pakiety w cenach:

 

– $500 – w przypadku tej puli 50% zysków jest wypłacanych, pozostałe 50% natychmiast reinwestowanych

 

– $1000 – w tej puli 60% zysków jest wypłacanych, pozostałe 40% wędruje na reinwestycje

 

– $2000 – w przypadku najdroższej puli mamy 70% do wypłaty, 30% zostaje z reinwestowane

 

– $3500 Pakiet Założycielski

 

Aktywacja w systemie to dodatkowe  99$.jednorazowo.

 

Pakiety są następująco rozdysponowane:

 

– 40% zakup sprzętu

– 40% marketing

– 20% BCN

 

Ma również swoją krypto walutę która nazywa się ClubCoin. Płatności w systemie robimy Bitcoinam lub właśnie clubcoinem.

 

 1. Plan marketingowy

 

 • Binarka 200$ za zamknięcie cyklu
 • Za zamknięcie cyklu przez twojego partnera oraz ich partnerów otrzymujesz prowizje
 • Masz płacone od każdej reinwestycji partnerów cały czas ponieważ reinwestycja jest automatyczna w zależności od pakietu
 • Z pierwszych 2 osób mamy płacone tylko z ich reinwestycji (team 1) od 3 osoby masz płacone dodatkowo z reinwestycji osób poleconych przez Twoich bezpośrednich partnerów
 • Masz płacone jednorazowo z każdego depozytu partnera
 • Od osiągnięcia pierwszej rangi BUDOWNICZEGO masz płacone 1% od reinwestycji całego zespołu
 • wyższe pozycje dają dodatkowe możliwości

Szczegóły znajdują się na oficjalnej stronie i mogą ulec w każdej chwili zmianie

https://bitclubnetwork.com/compensation.html

 

Dodatkowe źródła dochodu dla nas, partnerów i firmy

 

Platforma CoinPay – na etapie testów i kończenia aplikacji mobilnych.

Ogólnoświatowa platforma dla przedsiębiorców chcących przyjmować opłaty w Bitcoin lub ClubCoin

Udziały dla osób posiadających pakiety miningowe

Bitcoinmaty – bankomaty do wypłat Bitcoinów i ClubCoinów na calym świecie

(będzie możliwość kupowania udziałów i pasywnych dochodów)

ClubCoin – waluta stworzona przez Bitclub dostępna na powszechnych giełdach takich jak www.Bittrex.com

(z dużym potencjałem wzrostu ceny).

Otrzymujemy od BCN odpowiednią ilość CC jeśli mamy pakiet miningowy

 

Tutaj znajdują się oficjalne informacje jakie podaje fima BitClub

 

“FAQ BITCLUB NETWORK

P – Jak dołączyć do BitClub Network?

 • O: Aby dołączyć do BitClub Network musisz zdobyć Bitcoiny by nimi zapłacić! Nie akceptujemy niczego innego niż Bitcoin, więc zależnie od kraju w którym mieszkasz musisz przewalutować swoją walutę na Bitcoin i dopiero wykorzystać je do zapisania się do BitClub Network. Pokazujemy również ceny wszystkiego w USD, żeby mieć standardowe ceny naszych produktów (ale nie akceptujemy USD ani żadnej innej waluty).

 

Aby się zapisać będziesz musiał jednorazowo zapłacić opłatę członkowską w wysokości 99USD, da Ci to dożywotni dostęp do naszej platformy i pozwoli brać udział w naszych pulach wydobywczych i wszystkich innych możliwościach jakie będziemy udostępniać w przyszłości. Musisz wnieść tę opłatę by aktywować swoje konto zanim będziesz mieć możliwość zakupienia innych produktów.

P – Jak mogę kupić Bitcoin?

 • O: Jest wiele możliwości zależących od tego gdzie się znajdujesz. Wraz z rozwijającym się rynkiem światowym i zapotrzebowaniem, coraz łatwiej zakupić Bitcoin w pewnych źródłach. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić jest założenie portfela Bitcoin Jeśli możesz znaleźć taki, który umożliwia sieć bankomatów w Twojej okolicy to będzie najprawdopodobniej najszybsza opcja. Zakupisz Bitcoin po cenie rynkowej i możesz załadować swoje konto natychmiast, tak by zminimalizować koszty. (na przykład jeśli planujesz kupić udziały w puli wydobywczej, dobrym pomysłem jest jednorazowy zakup takiej ilości Bitcoin by wystarczyły również na to).
 • Kilka z dobrych źródeł zakupu Bitcoin…
 • LocalBitcoins.com – Możesz spotkać się z kimś twarzą w twarz lub wykorzystać inną formę płatności by wymienić walutę na Bitcoin.
 • Romit – Duża sieć bankomatów na całym świecie (sprawdź też lokalne bankomaty Bitcoin)
 • Coins.ph – To świetna opcja dla Filipin
 • Bitpesa – Łatwy sposób zakupu w Afryce
 • Lub dowolny punkt wymiany w Twoim kraju… W tej chwili istnieją ich setki, wystarczy poszukać

 

*WAŻNE: Upewnij się, że wybierasz kantor lub portfel, który pozwoli Ci łatwo wymienić Bitcoiny również w druga stronę – na Twoją miejscową walutę.

P – Jak założyć konto/portfel Bitcoin?

 • O: Jest dostępnych wiele różnych opcji. To tak jakbyś decydował z usług jakiego banku chcesz korzystać, większość portfeli oferuje te same usługi i są one bezpłatne, więc musisz tylko wybrać który będzie dla Ciebie wygodny. Jest też możliwość przechowywania portfeli na Twoim komputerze czy nawet offline, w wersji papierowej. Bezpieczeństwo jest najważniejsze przy wyborze portfela, poniżej zobaczysz niektóre popularne portfele zewnętrzne.
 • BlockChain – Rozwiązanie globalne- NAJLEPSZY i nasz faworyt!
 • Xapo – Solidne zabezpieczenia, globalne rozwiązanie
 • Circle – Najlepiej do zakupu Bitcoinów korzystać z kart kredytowych lub debetowych
 • Coinbase – Największy portfel i doskonały dla przelewów z banków w USA
 • BitStamp – Najlepszy w przypadku przelewów z banków UE
 • Coins.ph – Świetny portfel z siecią bankomatów (Filipiny)
 • Poszukaj lokalnych portfeli, czegoś co da Ci płynność i możliwość kupowania i sprzedawania z łatwością.

 

Kolejne dobre źródło do wybierania portfela – Bitcoin.org

P – Ile warty jest Bitcoin?

 

P – Jaka jest polityka zwrotów BitClub Network?

 • O: Mamy bardzo sztywne zasady jeśli chodzi o zwroty ze względu na to jak szybko nasza struktura prowizji i pule wydobywcze zaczynają przynosić zyski. W większości przypadków nie możesz otrzymać zwrotu z żadnego powodu, chyba że ma miejsce oczywisty błąd lub bardzo dobry powód. Również w tych przypadkach prośba o zwrot musi zostać złożona w ciągu 72 godzin od płatności, lub przez 3 pełnymi cyklami wypłat. Jeśli prośba o zwrot nastąpi po tym czasie, nie uwzględnimy jej, możemy jednak zaproponować inne rozwiązanie. .

 

Opcja wykupienia: Jeśli chciałbyś wykupić się ze swojej puli wydobywczej masz możliwość zrobienia tego w ciągu pierwszego roku członkostwa. To NIE jest refundacja, raczej żądanie przejęcia sprzętu, który zakupiłeś kupując udział w puli. W tym przypadku rezygnujesz ze wszystkich przyszłych zarobków z puli a także prowizji ze struktury poleceń. Jeśli wybierzesz tę opcję, wyślemy całość Twojej mocy wydobywczej w momencie żądania wykupu. Staniesz się w pełni właścicielem tych narzędzi i będziesz nadal miał prawa do pozostałej na tych maszynach gwarancji. Jeśli wybierzesz tę opcję, jest to decyzja finalna! Stajesz się właścicielem urządzeń i bierzesz za nie pełną odpowiedzialność. Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do obsługi klienta i poproś o wycenę swojego konta. Będziesz odpowiedzialny za koszty obsługi i wysyłki.

P – Czy BitClub Network może zweryfikować wydobywanie?

 • O: TAK! Mamy publiczną pulę wydobywczą gdzie możesz obserwować naszą moc wydobywczą w czasie rzeczywistym – www.BitClubPool.com
 • Wraz ze wzrostem naszej bazy członków, rośnie też pula wydobywcza i zauważysz coraz większa moc wydobywczą dodawaną do naszej puli na stronie internetowej, która możesz obserwować w czasie rzeczywistym. Większa moc wydobywcza oznacza wydobywanie większej ilości bloków każdego dnia/tygodnia. Możesz też zweryfikować naszą pulę w tych źródłach zewnętrznych.

 

BlockTrail przechowuje bardziej dokładne zapisy- Kliknij tutaj

P – Jak działa pula wydobywcza BitClub?

 • O: Jeśli nie orientujesz się jak wygląda wydobywanie bitcoinów, tu znajdziesz bardzo podstawowy przegląd. Co 10 minut ktoś w sieci znajduje blok 25 bitcoinów. Aby znaleźć taki blok, musisz spróbować rozwiązać prosty problem matematyczny, wykorzystując funkcję haszowania kryptogaficznego. Aby zobaczyć przykład przejdź na naszą stronę internetową i w statystykach puli zobaczysz kolumnę pokazującą pełne udziały w rundzie. To pokazuje ile razy podeszliśmy do rozwiązania problemu matematycznego od ostatniego bloku, który udało nam się rozwiązać.
 • Zobaczysz też kolumnę powyżej, pokazującą trudność obecnego bloku. Ta trudność to trudność całej sieci, która pokazuje zasadniczo ile razy średnio będzie trzeba próbować by odgadnąć właściwą odpowiedź i otrzymać blok 25 Bitcoin. Im więcej mocy haszowania masz, tym większe prawdopodobieństwo zgadnięcia właściwej odpowiedzi i rozwiązania problemu. Gdy całość udziałów w rundzie jest równa trudności, to oznacza, że powinien zostać trafiony blok (w teorii).
 • Jest tu jednak również kwestia szczęścia i to można zaobserwować sprawdzając ile razy rzeczywiście trzeba próbować by trafić blok. Więc jeśli popatrzysz na tabelę na tej samej stronie na dole, zobaczysz listę wszystkich bloków znalezionych w naszej puli (to statystyki poprzedzające ponowne uruchomienie puli w 12 lipca 2015). Zobaczysz pod kolumną zatytułowaną Diff ile rzeczywistych haszów nasze maszyny wykonały zanim zgadły odpowiedź i trafiły blok.

 

 

Czasem mamy szczęście, a czasem nie i przekraczamy 100% trudności zanim znajdziemy blok. To się cały czas zmienia w związku z różnymi czynnikami ale też uśrednia się w dłuższym terminie i im więcej mocy haszowania nasza pula posiada, tym mniejsza różnica występuje między blokami. Możesz teraz obserwować wszystko na naszej stronie w czasie rzeczywistym!

P – Jak wypłacane są zyski z wydobywania?

 • O: Wypłacamy zysk codziennie! Jednak ze względu na zmienność opisaną powyżej wypłacamy zarobki w oparciu o średnią z ostatnich 10 dni i potem dopasowujemy je w ciągu następnych 10 dni. Tak więc jeśli zakupisz udział w puli nie zarobisz bitcoinów przez pierwsze 10 dni. W ten sposób stabilizujemy wypłaty, i pozwala nam to również na zakup i instalację nowego sprzętu. Po tych 10 dniach zaczniesz zarabiać przez kolejne 600 dni.

 

Opłaty za konserwację i zakupy: Każedgo dnia zarobisz procent wydobytych bitcoinów, który będzie natychmiast dostępny dla Ciebie do wypłacenia, zobaczysz też inny procent automatycznie zatrzymywany by pokryć koszt energii elektrycznej, hostingu i zakupu nowego sprzętu do wydobywania. Dla każdej puli jest wyznaczony minimalny procent i ta wartość jest „zwracana” w formie dodatkowych udziałów. Każda pula automatycznie dokupi część udziału gdy osiągnięty zostanie poziom 0.5% całkowitego kosztu udziału w danej puli. Zobaczysz, że całkowita ilość Twoich udziałów będzie wzrastać przez te 600 dni w miarę otrzymywania tej formy zwrotu co kilka dni.

P – Kto jest właścicielem BitClub Network?

O: BitClub Network nie jest własnością w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, jest prowadzona przez grupę programistów, ekspertów od wydobywania i inwestorów, którzy połączyli siły z liderami marketingu sieciowego by zaoferować prostą pulę opartą o system poleceń. Można powiedzieć, że stworzyliśmy zdecentralizowaną strukturę korporacyjną, która nie ma słabych punktów. Każdy zna swoje zadanie i naprawdę mamy niesamowity zespół. Jednak stawiamy na technologię i nasz model biznesowy zajmuje się wszystkim, i wychodzimy z założenia, że KAŻDY posiadający udział w naszych pulach, posiada również kawałek BitClub Network!

P – Gdzie jest zlokalizowana BitClub Network?

O: Wszędzie i nigdzie  BitClub działa z każdego miejsca na świecie i ta struktura jest celowa, tak żeby nie było żadnego słabego punktu czy problemów mogących nas powstrzymać czy zamknąć. Mamy kilka lokalizacji w których wydobywamy w Europie i całkiem nową jednostkę na Islandii (którą można zwiedzać). Nasze główne serwery znajdują się w Holandii i są zdublowane w Hong Kongu i Szwajcarii. Nasi programiści pracują zdalnei, nasz zespół obsługi technicznej pracuje z domów, nie potrzebujemy więc jednej stałej lokalizacji. Czy to nie super!? Możemy prowadzić firmę wirtualnie i dzięki technologii BlockChain i innym zdecentralizowanym i rozproszonym sieciom nie potrzebujemy też tradycyjnej struktury korporacyjnej. To ogranicza nasze koszty i pozwala przekazać zyski naszym członkom.

P – Czy BitClub jest piramidą?

O: NIE! Piramida nie ma produktu, jest grą finansową mającą na celu opłacenie ludzi pieniędzmi innych ludzi i w którymś momencie musi się zawalić ponieważ nie ma w niej prawdziwych pieniędzy zarabianych z zewnętrznych źródeł. BitClub Network daje RZECZYWISTE możliwości zarabiania i zakupienia sprzętu wydobywczego. Robimy wszystko by być tak przejrzyści jak to możliwe i żebyś mógł śledzić wszystko na blockchain i żebyś widział naszą pulę wydobywczą na żywo. To właśnie kochamy w Bitcoin… Nie da się tu oszukiwać czy fałszować, wszystko jest rejestrowane w publicznych księgach, tak by każdy mógł to zobaczyć.

P – Czy BitClub Network gwarantuje zwrot inwestycji?

 • O: NIE! To ważne by zrozumieć że NIE gwarantujemy że udział w wydobywaniu przyniesie określony dochód. W rzeczywistości nigdy nie usłyszysz od nas takich deklaracji, wynika to z tego że nie wiemy ile zarobisz. Wydobywanie Bitcoin jest bardzo skomplikowane i z poziomem trudności rosnącym co 10 dni i nową siłą haszowani nie ma możliwości przewidzenia wysokości zwrotu. Zwłaszcza z naszym modelem biznesowym, wymagającym ponownego wykupywania udziałów i codziennych opłat.

 

 

UWAGA: Jeśli znajdziesz firmę oferującą określony zwrot (zwłaszcza jeśli twierdzą, że wydobywają w chmurze i oferują 100% lub więcej) to z dużym prawdopodobieństwem działają oni jako piramida. Niektórzy z wydobywających w chmurze mają rzeczywiste zaplecze sprzętowe ale ich moc jest wirtualna i bardzo trudno ich wyśledzić. W rzeczywistości niestety, nigdy nie wiadomo czy firma wydobywająca w chmurze naprawdę wydobywa, więc doradzamy dużą ostrożność, chyba że wszystko jest bardzo przejrzyste. Nie jesteśmy firmą wydobywającą w chmurze, wszystko co mamy można sprawdzić!

P – Czym jest sprzęt do wydobywania Bitcoin?

 • O: Sprzęt do wydobywania to termin używany do nazywania specjalistycznego sprzętu komputerowego, który został przystosowany do haszowania. Te maszyny mogą zostać połączone i podłączone do sieci Bitcoin (mamy bieżący wykres całkowitej mocy haszowania tutaj). Sprzęt do wydobywania to zasadniczo chip ASIC, zaprojektowany tak by radził sobie z funkcjami haszowania. Reszta „sprzętu” jest wykorzystywana do chłodzenia chipa i zasilania go.
 • Cały czas kupujemy nowy sprzęt by podnieść naszą moc w imieniu członków BitClub. Większość sprzętu wydobywającego kupujemy z Bitmain (który jest numerem #1 jeśli chodzi o sprzedaż takiego sprzętu na świecie). Zbudowaliśmy relację z nimi, która pozwala nam na kupowanie po preferencyjnych cenach i uruchamianie mnóstwa nowych serwerów. Dodatkowo jesteśmy w stanie upłynniać część starszego sprzętu również za pośrednictwem Bitman i ich rynku maszyn używanych. Dzięki temu maksymalizujemy zyski.

 

 

Za każdym razem, gdy sprzedajemy starszy sprzęt, dajemy naszym członkom możliwość wykupienia go w ramach ich kontraktów i przejęcia go na własność. Jest to oparte o całkowitą moc haszowania i wartość istniejących udziałów. Możesz zdecydować się na przejęcie sprzętu i anulowanie kontraktu w dowolnym momencie. UWAGA… To nie jest refundacja, po prostu rezygnujesz z przyszłych zysków aby przejąć sprzęt, by móc wydobywać na własną rękę lub odsprzedać go. Musisz skontaktować się z nami indywidualnie by otrzymać wycenę.

P – Dlaczego mój rachunek pokazuje „Potwierdzenie w trakcie przetwarzania”?

 • O: Gdy wysyłasz Bitcoin ze swojego portfela Bitcoin to adresu BTC określonego na rachunku, musi to zostać zweryfikowane przez sieć 6 razy zanim zostanie oznaczone jako potwierdzone i zaakceptowane. Ten proces zazwyczaj zajmuje od 10 minut do godziny. Po otrzymaniu 6go potwierdzenia Twój rachunek zostanie oznaczony jako opłacony i zaczną napływać prowizje. W niektórych przypadkach może ten proces trwać nieco więcej niż 6 potwierdzeń, jeśli używasz na przykład portfela, który pozwala i ustawić kwotę wydobywania i ta kwota wynosi zero – może to wtedy potrwać nawet 3-4 godziny. Jeśli ustawiasz opłatę za wydobywanie wysoką (standard to .0001 BTC) będziesz otrzymywać potwierdzenia szybko.

 

Mamy również zduplikowany system, który będzie sprawdzał blockchain dla transakcji 3 razy. Tak więc, jeśli wyślesz Bitcoin na jakiś adres i informacja o tym nie pojawi się natychmiast, spróbuj ponownie w ciągu 12 godzin i potem jeszcze 2 razy w ciągu 72 godzin. W 99% ten system wyłapie transakcję i oznaczy ją jako opłaconą, więc nie będziemy sprawdzać co się stało do czasu aż minie to 72-godzinne okienko. W tym przypadku skontaktuj się z nami, a my ręcznie sprawdzimy co się stało.

P – Jeśli BitClub już działa z powodzeniem wydobywając Bitcoiny, dlaczego dzielić się zyskami?

 • O: Ponieważ wydobywanie tak funkcjonuje, że zawsze jest trudniej małym wydobywcom osiągać zyski. Dlatego właśnie powstały pule wydobywcze. Wcześniej każdy mógł wydobywać na własnym komputerze w domu miał szansę trafiać bloki. Teraz, nawet jeśli masz sprzęt wart miliony, nadal możesz być zbyt mały by wydobywać solo i osiągać zysk, więc cała branża szybko zwróciła się w stronę wydobywania w pulach i dzielenia się profitami. Aby zarabiać w dzisiejszych czasach potrzebna jest ogromna moc nabywcza! Z naszym modelem biznesowym, zamiast zbierać ogromne pieniądze od firm lub prywatnych inwestorów pozwalamy naszym członkom na wspólne wydobywanie i dokonujemy wielkich zakupów. To oznacza większe oszczędności na zakupie sprzętu, mniejsze koszty energii elektrycznej i znacznie wydajniejsze działania wydobywcze.

 

 

Dodatkowo mamy, bardzo strategiczny sposób opłacania codziennej elektryczności, konserwacji i innych kosztów przez członków. To tu nasza prawdziwa moc i zyski powstają! Wykorzystując procent wszystkich wydobywanych Bitcoinów i wykorzystywanie ich do kupowania kolejnych udziałów, stworzyliśmy niemal automatyczny system, w którym nasi członkowie nie muszą NIGDY płacić z własnej kieszeni. A za dorzucanie się codziennie do wydatków otrzymują coraz większy udział w puli. Z taką strukturą wszyscy wygrywają! I dlatego wierzymy, że możemy stać się jedną z największych pul na świecie!”

———————————————

PRZYKŁAD: Genesis Mining

Kontakt oraz oficjalne jedyne oficjalne informacje o projekcie można znaleźć na stronie

 

https://www.genesis-mining.com/

 

O firmie:

https://www.genesis-mining.com/about-us

 

Kontakt:

https://www.genesis-mining.com/contact

 

Projekt działa na podobnych zasadach co BitClub Network dlatego zagrożenia będą podobne.

Różnice wynikają ze specyfiki działania firmy. Należy się z nią konieczne zapoznać oraz wykonać własny reaserch

 

———————————————

PRZYKŁAD: KAŻDA KOPALNIA GDZIE POZOSTAWIASZ SWOJE KOPARKI

 • Kopalnia kryptowalut w której możemy kupić swoją koparkę i pozostawić ją u nich w kopalni w zamian za podział zysków
 • Zagrożenie podstawowe to wszystkie te wcześniej wymienione w zakresie kryptowalut
 • Zagrożenia związane z firmą: możliwość zamknięcia firmy i roszczenia swoich praw drogą sądową, możliwość zmiany w umowach wcześniej podpisywanych odnośnie zakupu sprzętu, koparek, możliwość zmiany ilości wydobycia danych kryptowalut na swoich koparkach pozostawionych w firmie, możliwość utraty swojego sprzętu przez np. kradzież lub czynniki inne typu pożar, powódź, możliwość zmiany kosztów utrzymania sprzętu w kopalni, możliwość braku odpowiedniego kontaktu oraz wsparcia ze strony firmy, możliwość trudności w odbiorze swoje zakupionego sprzętu, możliwość niewywiązania się firmy z jakichkolwiek wcześniejszych ustaleń, możliwość nie otrzymania stosownego wynagrodzenia w terminie, możliwość kopania innych kryptowalut niż te jakie byśmy chcieli, możliwość braku możliwości zobaczenia swojej koparki
 • Istnieje wiele innych zagrożeń wynikających z pozostawienia swoje koparki w miejscu do którego sami nie mamy wglądu i dostępu.
 • Najrozsądniejszym rozwiązaniem zmniejszających pewnego rodzaju ryzyko jest nie pozostawienia swojego sprzętu w rękach innych kopalni

 

———————————————

Trading na kryptowalutach, ICO, zakup tokenów, hard fork i inne nie wymienione

 

Istnieje możliwość utraty całości lub części kapitału.

Jakiekolwiek informacje jakie otrzymasz od nas w jakichkolwiek materiałach, social mediach itp. są jedynie wyrazem naszej opinii, nie należy podejmować jakichkolwiek działań lub decyzji na ich podstawie.

 

Nie jesteśmy licencjonowanymi doradcami a materiały przez nas publikowane mają charakter informacyjno – edukacyjny.

 

Pomimo dobrych intencji nie należy się nimi sugerować.

———————————————

 

Projekty związane z kryptowalutami często są jednocześnie projektami z zakresu programów partnerskich, MLM, systemów matrycowych itp. dlatego należy również zapoznać się z zagrożeniami i ryzykiem z tym związanym

———————————————

 


 1. Inne projekty zarobkowe, inwestycyjne oraz PROGRAMY PARTNERSKIE I MLM (marketing sieciowy), systemy matrycowe

 

Inne projekty zarobkowe, inwestycyjne

Opis:

 

Projekty tego typu to projekty gdzie dokonując depozytu, powierzając kapitał firmie w 100% nie mamy wpływ na to co robi z nimi firma. Firma z kolei zobowiązuje się do wypłaty wcześniej z góry ustalonej lub potencjalnej kwoty  dziennej / miesięcznej /rocznej lub opartej na innych zasadach

Tego typu projekty są często tzw. Hype czyli projektami o dużym stopniu ryzyka.

Zwroty deponowanych środków często są na odpowiednim wysokim poziomie procentowym.

Użytkownicy tego typu projektów mogą dokonywać depozytów swoich środków i poprzestając na tym skorzystać wypłacanych przez firmę dzinnych/ miesięczny / rocznych lub opartych na innych zasadach naliczeń. Depozyt środków może mieć charakter jednorazowy lub wielokrotny. Może też polegać na robieniu tzw. reinwestycji zgromadzonych środków (lub tokenów o wcześniej ustalonej wartości)

Użytkownicy mogą również korzystać z planu kariery, programu partnerskiego który wynagradza za przekazanie informacji o danym projekcie. Sa do dodatkowe możliwości i nie ma obowiązku aby dzielić sie informacja z innymi.

 

ZAGROŻENIA I RYZYKA:


– Częsty brak absolutnie żadnych dokumentów i zabezpieczeń względem użytkowników. Oznacza to, że firma nie podaje z jakiego tytułu osiąga zyski które mają na celu wypłatę późniejszych naliczeń dla użytkowników.


– Często brak dokumentów, sprawozdań finansowych firmy.


– Wydaje się, że jest wiele na rynku (i których nie wspieram i nie informuje o nich innych) to nic więcej jak piramidy finansowe, w których ponoć możemy zarobić, ale ciężko mówić o realnych zyskach firmy wynikających z obrotu gospodarczego.  Tego typu firmy mogą działać pod przykrywką “projektu zarobkowo inwestycyjnego” i wielokrotnie jest wręcz nie możliwe zweryfikowanie poprawnego, zgodnego z prawem działania firmy.

 

– Obserwuje się na rynku, iż wiele firm daje zbyt duży, nie logiczny procent zwrotu z własnego wniesionego wkładu / depozytu przez co w perspektywie czasu może doprowadzić do niewypłacalności firmy a nawet jej zupełnego zniknięcia z rynku i wstrzymania deklarowanych naliczeń.

 

 • Dużym zagrożeniem jest brak podstawowej jak i zaawansowanej wiedzy większości osób jeśli chodzi działanie w tego typu projektach dlatego odradza się rozpoczynanie działań bez indywidualnej analizy, analiza eksperckiej oraz indywidualnej wizyty w siedzibie firmy i spotkania z zarządem lub osobami decyzyjnymi w celu poprawnego zweryfikowania podawanych inforacji

 

 • Pomimo wydawałoby się odpowiedniej weryfikacji informacji i dobrych intencji może się okazać, że informacje na jakich została dokonana analiza danego projektu jest są niepoprawne, błędne, niepełne, niekompletne lub świadomie lub nieświadomie wprowadzają w błąd drugą osobę. Błąd też może wynikać błędów językowych ponieważ wiele programów tego typu nie posiada polskich dokumentów oraz wsparcia w języku polskim

 

 • Działanie w tego typu projektach niesie za sobą ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału
 • Zagrożenia mogą też wynikać z kwestii sytuacji na rynku zarówno walut – upadek strefy euro i wycofanie waluty z obiegu, lub zmiany wartości .
 • Wiele projektów tego typu działa również w oparciu o kryptowaluty co może powodować szereg zagrożeń z tego tytułu opisywanych w innym punkcie m.in duże wahania kursu kryptowalut lub ich zamknięcie.
 • Wydaje się, że nie istnieje żaden projekt zarobkowo inwestycyjny pewny. Nie ma jakiejkolwiek gwarancji ze strony promotorów jak i samej firmy co do poprawności i długości działania danego projektu.
 • Jest duże prawdopodobieństwo iż pomimo dobrych intencji użytkowników, osób przekazujących informacje o nim, projekt może w każdym momencie zniknąć z rynku powodując straty dla stron.
 • Można się domyślać, że firma z wielu względów nie podaję 100% poprawnych informacji o swojej działalności co może spowodować do złej interpretacji zaistniałej sytuacji lub stanu faktycznego przez osoby dzielące się informacja na temat danego projektu.
 • Zdecydowanie odradza się brania udziału w jakichkolwiek piramidach finansowych, a możliwe jest, że pomimo zapewnień danego “projektu zarobkowo inwestycyjnego” może się on właśnie takim okazać. Należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do projektów których działania budzi Twoje wątpliwości

 

 • Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać z firmą ponieważ to ona a nie osoba która przekazuje informacje jest uprawniona do przekazania oficjalnego stanowiska firmy lub ustosunkowania się do danej kwestii

 

 • Firma może zmienić dosłownie wszystko, zmienić plan wynagrodzeń lub zasady uczestnictwa bez konsultacji z użytkownikami. Często takie zmiany dotyczą sposobu wypłat lub naliczeń. Użytkowanie nie ma wpływu na te zmiany i nie powinien rozpoczynać działania nie będąc świadomy tego typy spodziewanych zmian.
 • Ze względu na piramid finansowych pod wydawałoby się racjonalne projekty zarobkowo inwestycyjne użytkownicy mogą mieć nieprzyjemności wynikające z hejtowania ich działań. Może to doprowadzić do utraty lub narażenia swojego dobrego imienia w oczach innych osób.

———————————————

 

Czym jest program partnerski, MLM lub system matrycowy

OPIS

 

Program partnerski (PP) – narzędzie internetowego marketingu[1]. Jest to skrypt sprzężony z bazą zamówień sklepu internetowego. W programie tym organizatorem jest sklep online, oferujący produkty lub usługi – zaś uczestnikami są osoby fizyczne lub firmy dysponujące własną stroną WWW. Partner po przystąpieniu do programu umieszcza na swojej stronie materiały dostarczone mu przez organizatora – w zamian za to otrzymuje prowizję za każdy udział w transakcji, która rozpoczęła się na jego stronie.

 

Zródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_partnerski

 

Marketing wielopoziomowy, inaczej zwany MLM (ang. multi-level marketing) lub marketingiem sieciowym – termin określający strategię marketingową i sposób funkcjonowania firmy oraz jej współpracowników – niezależnych dystrybutorów.

Marketing wielopoziomowy pozwala sprzedawcom na budowanie osobistych struktur współpracowników, od których obrotu otrzymuje się dodatkowe prowizje. Każdy sprzedawca w marketingu wielopoziomowym ma możliwość zbudowania własnej struktury handlowców, w której każdy z nich wynagradzany jest na podstawie obowiązującego w danej firmie planu marketingowego. Jednocześnie, bycie wyżej w firmowej hierarchii niekoniecznie przekłada się na wyższe zarobki – zależą one bowiem od wspomnianego planu marketingowego.

 

Źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_wielopoziomowy

 

System matrycowy – to nic innego jak program partnerski czy też marketing wielopoziomowy oparty na odpowiednim planie marketingowym – tzw. planie matrycowym.

W ramach tego planu w zależności od rodzaju matrycy użytkownicy są umieszczani jeden pod drugim wypełniają szczelnie matrycę. Plan matrycowy może przewidywać wiele jego rodzajów.

 

ZAGROŻENIA I RYZYKA:

 

 • Rzadkością, ale prawdopodobnym scenariuszem jest to, że w każdym jednym przypadku mlm, program partnerski czy też projekty oparte na systemie matrycowym mogą zniknąć z rynku i prawdopodobnie jest też to, że nie podadzą tego przyczyny.
 • Firma może zakończyć swoje działanie, a należne prowizje mogą nie zostać wypłacone
 • W sytuacji złego ułożenia planu kompensacyjnego może zabraknąć środków pieniężnych na wypłaty dla użytkowników,
 • Jeśli produkty nie będą spełniały oczekiwań spadnie sprzedaż lub zostanie ona zupełnie zamknięta
 • Jeśli produkty będą szkodliwe lub nie spełniające odpowiednich wymagań prawnych, zdrowotnych może to spowodować utratę możliwości dystrybucji produktów  
 • Może się zdarzyć, że firmy upadnie przez złe gospodarowanie zyskami, nadmierne rozdawanie bonusów lub nieprzemyślane nagrody
 • Firmy MLM biorą na siebie duże koszty związane np. z leasingami samochodów oraz nagrodami dla partnerów co powoduje spore obciążenie dla nich
 • Każdy klient jest inny dlatego też opinie o oferowanych przez firmę produktach czy usługach mogą być drastycznie różne. Może to powodować szereg złych opini na temat danej firmy widocznych na różnego rodzaju forach internetowych oraz w innych miejscach.

 

 • Gusty i oczekiwania klientów są różne dlatego jakiekolwiek skargi lub rozczarowania wynikające z produktów należy kierować do firmy a nie do osób które przekazały informacje o danym projekcie. Pełna odpowiedzialność za działania bierze na siebie firma co może spowodować nieporozumienia między klientem a firmą

 

 • Firma może zmienić strategię działania, zmienić plan wynagrodzeń lub zasady uczestnictwa bez konsultacji z użytkownikami co może spowodować, że nasze uczestnictwo będzie już na innych zasadach (często nie korzystnych) niż te od jakich zaczęliśmy nasz udział w projekcie

 

 • Marketing sieciowy często jest źle odbierany w oczach innych. Kojarzyć się może nie namawianiem lub przekonywaniem innych do produktów lub usług jakich oni nie potrzebują. Niejednokrotnie może być też kojarzony z piramidami finansowymi. Może to spowodować nieodpowiedni odbiór informacji przekazywanej osobie trzeciej, narażenie siebie na hejt oraz śmiech z powodu zaangażowania się w dany projekt. Podobnie wygląda to odnosnie nie zrozumienia czym są programy partnerski, systemy matrycowe lub jakiekolwiek inne nie wymienione rodzaje projektów

———————————————

 

Programy partnerskie i mlm

Przykład: Duo Life

Zagrożenia i ryzyka:

 

Jeśli firma upadnie mogą nie być wypłacone ostatnie prowizje(nagrody), jeśli jest źle ułożony plan kompensacyjny może zabraknąć środków pieniężnych na wypłaty dla klubowiczów, jeśli produkty nie będą spełniały oczekiwań spadnie sprzedaż, jeśli produkty będą szkodliwe to mogą się klienci czepiać dystrybutorów,

 

———————————————

 

PROGRAM PARTNERSKI

PRZYKŁAD GETALL:

GetAll to firma świadcząca usługi z zakresu narzędzi internetowych oraz szkoleń.

Wszelkiego rodzaju informacje oraz bezpośrednio kontakt znajdziesz http://getall.pl/kontakt.php, a regulamin: http://getall.pl/regulamin.php

Zagrożenia wynikające z tego programu partnerskiego są podobne jak zagrożenia wynikające z każdego innego programu partnerskiego opisane wyżej.

Możesz być niezadowolony z usług firmy, możesz nie otrzymać zwrotu za zakupioną usługę jeśli zrobisz to w sposób nie inny niż stanowi prawo lub zostało opisane przez sprzedawcę usługi.

 

———————————————

 

Przykład: Prevalue – Spółdzielnia Właścicieli Majątku

 

 1. Czym jest PREVALUE COOPERATIVE OWNERS?

 

PREVALUE Spółdzielnia Właścicieli Majątku – http://www.prevalue.pl/

 

To pierwszy podmiot tego typu w Polsce, tworzący Grupę Zakupową na rynku aktywów trwałych takich jak m.in. diamenty inwestycyjne, nieruchomości, ziemia, metale szlachetne i surowce strategiczne. To również właścicielska inicjatywa gospodarcza wykorzystująca zaplecze handlowe organizowane w ramach unikatowej GALERII SENSUS.

 

 • Jaka jest Misją Spółdzielni?

 

 

Pomoc w budowaniu i zarządzaniu prywatną zamożnością.

 

 • W jaki sposób PREVALUE COOPERATIVE OWNERS inwestuje i zarabia dla Spółdzielców?

 

 

PREVALUE COOPERATIVE OWNERS inwestuje środki Spółdzielców jedynie w wybrane aktywa trwałe:

 

 • Dlaczego akurat Diamenty?

 

 

 • brak cyklu koniunkturalnego

 

 • stabilny wzrost cen od 100 lat

 

 • odporny na kryzys ekonomiczny i spekulację

 

 • 20 letni potencjał wzrostowy od 3X do 20X

 

 • wysoki poziom poufności (“najbardziej skoncentrowane bogactwo”)

 

 • wysoki poziom mobilności (“mobilna nieruchomość”)

 

 • BYPASS DO SYSTEMU FINANSOWEGO

 

 1. Kto jest dostawcą diamentów dla Prevalue?

 

Mart Diamonds S.A. – jedna z największych i najbardziej rozpoznawalną marek branży diamentowej w tej części Europy, z oddziałami w kilku krajach świata. Wysoki nacisk stawiają na bezpieczeństwo w połączeniu z najwyższym poziomem obsługi transakcji, zaowocowały możliwością współpracy z największymi światowymi graczami na rynku diamentów, a w dalszym efekcie pozwoliło na bezpośredni dostęp i handel w systemie najbardziej znaczących światowych giełd diamentowych.

 

Współpracują bezpośrednio z ośrodkami handlowymi w Antwerpii, Ramat Gan, Mumbaju oraz giełdami amerykańskimi, pozwoliło uzyskać Mart Diamonds dostęp do najlepszych diamentów pod względem jakościowym jak i cenowym. Na początku 2012 roku, do holdingu zrzeszającego firmy spod logo Mart Diamonds dołączyła nasza kopalnia diamentów w Ghanie, co pozwoliło uzupełnić kompleksowe oferty naszych oddziałów w Belgii, Indiach, Izraelu, Wielkiej Brytanii oraz oczywiście centrali kompani w Polsce.

 

Strona główna firmy: http://martdiamonds.pl/

 

Ważne!!!! Dostawcy mogą się zmieniać i należy o nich pytać bezpośrednio zarządu Prevalue

 

 1. Czy są organizowane webinary, spotkania offline?

 

Tak są. Wszelkie aktualne informację są tutaj: http://www.prevalue.pl/wydarzenia.html

 

 1. Co trzeba zrobić aby dołączyć do Prevalue?

 

ZAGROŻENIA I RYZYKA

 

 • Spółdzielnia została zgłoszona do UOKiKu

 

6.     Prevalue Cooperative Owners Spółdzielnia Właścicieli Majątku w Warszawie – zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej, Spółdzielnia oferuje „Klubowe Bonusy Członkowskie – naliczane od obrotu klubowego wynikającego z pośrednictwa w oferowaniu rekomendowanych produktów i udziałów.”

11.12.2017 r. prezes UOKiK zawiadomił Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście Północ o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie Prevalue i Mart Diamonds (sygn. PR 3 Ds. 1630.2016.VI).

“ Zródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13844

 

 • Jeden z członków zarządu  ponoć miał w przeszłości lub nadal ma zarzuty prokuratorskie -Dotyczy Pana Andrzeja S.
 • Zagrożeniem może być fakt, iż w Prevalue wysyłamy jedynie deklaracje (nie ma umów) o udziały w Spółdzielni, a pokwitowaniem ich są jedynie przelewy wykonane z naszych kont bankowych na konta Prevalue. Nie wiemy jednak na ile Nam to pozwoli mieć pewność że Spółdzielnia za rok, dwa czy kilka lat nadal będzie istniała i czy nasz wkład faktycznie będzie inwestycją trafną.
 • Zagrożeniem jest sama wartość diamentów. Jeśli ceny spadną o X% to równocześnie spadnie wartość majątku całego majątku Spółdzielni czyli naszego
 • Podczas głosowania każdy ma równe prawo głosu co może powodować, że osoby nie będące odpowiednio przygotowane przegłosują jakieś niekorzystne postanowienia.
 • Całość lub część majątku Spółdzielni może zostać skradziona, zniszczona.
 • Może się okazać, że ceny/wycena diamentów (majątku spółdzielni) była zle zrobiona i nie odpowiada to rzeczywistości.
 • Ktoś może kupić diament i okaże się, że nie przyniósł on takiego zysku jakiego by się spodziewał  
 • Zakup diamentów, udziałów w diamentach lub każdego innego produktu Prevalue wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części włożonego kapitału
 • Odradzam inwestycje w diamenty oraz inne produkty Prevalue bez znajomości rynku
 • Przed dokonaniem zakupu produktów w Prevalue sprawdź indywidualne ich autentyczność opierając się na wiedzy licencjonowanych ekspertów

 

 

Przed rozpoczęciem współpracy skontaktuj się z zarządem Prevalue oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości z działem prawnym.

 

Kontakt do działu wsparcia:

Urszula Habza

Kierownik Działu Wsparcia

PREVALUE Diamonds Club

 

tel. (0-48) 509-796-240

 

e-mail: info@prevalue.pl

www: www.prevalue.pl

 

———————————————

 

 1. REVSHARE czyli Revenue Share

 

Opis:

 

Projekty tego typu nie są projektami inwestycyjnymi, nie są projektami zarobkowo inwestycyjnymi. Projekty Revshare polegają na zakupie usługi reklamowej w ramach danego projektu. Jedyną usługą jaką kupujemy jest więc reklama naszych produktów lub usług którą ustalamy indywidualnie w panelu projektu.

Projekt może dzielić się przypuszczalnym zyskiem z tytułu sprzedaży reklam. Zyski te są różne w zależności od zysków firmy. Niewykluczone jest to że projekt nie będzie miał jakichkolwiek zysków i wiec w praktyce nie będzie się mógł nimi dzielić z użytkownikami.

Jedyną oczekiwana rzeczą w stosunku do firmy może być możliwość skorzystania z zakupionej usługi reklamowej w danym portalu.

 

ZAGROŻENIA I RYZYKA:

 

 • Działania w projektach revshare opierane są na informacjach zawartych w regulaminach z których jasno wynika, że nie dają one jakichkolwiek gwarancji podziału zysków a jedyną usługą zakupioną jest zakup tzw. AdPacka reklamowego dzięki któremu możemy tworzyć swoje reklamy wewnątrz portalu revshare

 

 • Wydaje się, że projekty tego typu starają się tworzyć zewnętrzne źródła finansowania dla firmy które często mogą się okazać niewystarczające aby dzielić się zyskami.

 

 • Zmiany a tego typu projektach należą do normalności. O tych zmianach użytkownik może zostać poinformowany jednocześnie nie ma wpływu na nie. Niewykluczone są zmiany na gorsze z perspektywy użytkownika dlatego zaleca się nie rozpoczynanie działań nie będąc przygotowanym i pogodzonym na zmiany w trakcie uczestnictwa w projekcie

 

 • Projekty tego typu działają różnie jednocześnie jednym z najczęściej stosowanych strategie są codzienne naliczenia, rabaty które należy wykorzystać na zakup kolejnych usług reklamowych czyli tzw. AdPacków. Naliczenia te są różne co może powodować, że firma nie będzie w stanie zrealizować zamówienia na daną ilość reklam lub też nie będzie w stanie wypłacić nagromadzonych rabatów na konta użytkowników lub procesory płatnicze

 

 • Projekty często korzystają z zewnętrznych procesorów płatniczych co kwoty zagrożenie wynikające z dodatkowych kosztów prowizyjnych wynikających z danych procesorów lub też w sytuacji zamknięcia danego procesora utratę zgodyczonych środków

 

 • Projekty Revshare posiadają też program partnerski dla osób, które informują innych o możliwość z nimi związanymi. Istnieje prawdopodobieństwo że plan marketingowy takiego programu będzie źle obliczony i firma nie będzie w stanie wypłacić zgromadzonych naliczeń, rabatów, środków użytkownikom

  –  Możliwie jest również, że firma tego typu zarejestrowana jest w jednym z “rajów podatkowych” przez co w sytuacji zamknięcia projektu nie ma możliwości roszczenia jakichkolwiek praw w stosunku do ewentualnych wypłat rabatów lub usługi reklamowej

 

 • Niejednokrotnie firma nie przedstawia żadnych żadnych dokumentów potwierdzających swoje działanie lub też przedstawię je w części lub w niezrozumiałej formie. Tego typu wątpliwości należy traktować indywidualnie i kontaktują się z firmą wyjaśnić interesujące nas kwestie.

 

 • Pomimo dobrych intencji osób informujących innych i danym projekcie revshare wydaje się nie możliwe zweryfikowanie firmy w 100% ponieważ wielokrotnie nie można otrzymać dostępu chociażby do dokumentów, sprawozdań finansowych firmy.

 

 • Pomimo, że projekty revshare nie są projektami inwestycyjnymi a jedynie platformą reklamową na której użytkownicy mogą kupować reklamy, niejednokrotnie możemy spotkać się w internecie, że dany projekt jest piramidą finansową. Odradza się więc rozpoczynanie działań w jakichkolwiek piramidach finansowych a poprawność działania danego projektu opierać o profesjonalne analizy uprawnionych do tego osób. Wiele kwestii wskazuje na to, że projekty revshare będące platformami reklamowymi dają możliwość zakupu usługi reklamowej a potencjalne pojawiające się rabaty w formie codziennych naliczeń są dodatkiem którego firma nie ma obowiązku wypłacać.

 

 • Firmy tego typu mogą unikać odpowiedzialności za jakiekolwiek działania. wiąże się to z  możliwość zamknięcia z dnia na dzień, wraz z zamknięciem możliwości skorzystania z usługi reklamowej oraz skorzystania z naliczonych rabatów

 

 • Wygląda na to, że niejednokrotnie firmy Revshare mogą mieć złą renomę i być traktowane nie jako platforma reklamowa a jako działalność inwestycyjna. Dlatego należy mieć pełną świadomość tego, że żaden revshare nie jest inwestycją a zakupem platformą do zakupu usługi reklamowej

 

 • Firmy tego typu mogą mieć zewnętrzne źródła finansowania o jakich osoby przekazujące informacje jak i sama firma może informować. Przypuszczalnie 100% weryfikacja tych informacji jest niemożliwa co może powodować prze przekazywane informacje w oparciu o oficjalne źródła nie będą zgodnie ze stanem faktycznym

 

 • Czasami widoczne złe opinie o projektach typu revshare mogą powodować błędny odbiór samych projektów jak i osób zajmujących się informowanie o nich przez otoczenie. Nie wykluczone są więc sytuacje związane z hejtowaniem osób trzecich i narażenie się na falę krytyki. Możliwa jest więc utrata własnego wizerunku.

 

 • Złe zrozumienie czym jest projekt revshare może powodować nieuprzejmości, pretensje lub też nieuzasadnione obwinianie ze strony użytkowników w stosunku do liderów czy też informatorów o danym projekcie. Zdecydowanie odradza się korzystania z projektów revshare bez zrozumienia podstawowego faktu, iż nie są to projekty inwestycyjne

 

 • Istniej możliwość, ze wiele osób świadomi lub nieświadomie podczas rozmowy w tego typu projektach posługuje się słowem “inwestycja”. Jest to niepoprawne sformułowanie w stosunku do projektów revshare. Jednocześnie jeśli słowa takie już padło nie powinno być one rozumiane jako inwestycja w rozumieniu artykułów prawnych a jedynie jako słowo “zamienne” stosowane powszechnie w języku branżowych, a mające wyrażać jedynie dokonanie zakupu tzw. AdPacków czyli usługi reklamowej. Jest to więc w tym kontekście “inwestycja w usługę reklamową”

 

 • Niewykluczone jest zamknięcie danego projektu revshare bez podania przyczyny lub wynikającego np. ze źle obliczonego planu marketingowego, zmian na rynku lub czynników zewnętrznych, zmianach w prawie  lub braku zapotrzebowania na tego typu usługę.

 

 • Odradza się rozpoczynania działań w postaci zakupu usługi reklamowej na platformach revshare bez zrozumienia czym jest revshare, profesjonalnej własnej lub zleconej analizy przez odpowiednie osoby lub braku zaawansowanej wiedzy w zakresie działania tego typu projektów

 

 • Częsty brak zewnętrznych źródeł finansowania lub niewystarczające źródło

 

 • “Reinwestycja” rozumiana jak ponowny zakup usługi może powodować zadłużanie się firmy revshare.
 • Często zbyt dużo płatne za skuteczne poinformowanie nowego klienta o oferowanych usługach. Plany marketingowe i reinwestycje są tak skonstruowane że dostajemy wiele razy prowizje z poleconych z całości włożonych przez nich środków a nie tylko wyłącznie od samych zarobionych przez nich środków.
 • Częsty brak dokumentów i zabezpieczeń względem użytkowników, “liderów promujących”, sprzedawców usług
 • Brak dokumentów, sprawozdań finansowych firmy
 • Spółki które unikają odpowiedzialności – możliwość zamknięcia z dnia na dzień i zniknięcia z kapitałem
 • Zła renoma traktowany jak zwykła piramida.
 • Możliwość utraty dobrego wizerunku osób zaangażowanych w projekty revshare
 • Istnieje prawdopodobieństwo złego zrozumienia jak działa revshare w chwili kiedy portal wyłączy usługę reklamową może spowodować pretensje i żale osób trzecich nie rozumiejących że nie jest to inwestycja.- Brak możliwości mówienia o inwestycji ponieważ nie są to programy inwestycyjne.
  – Brak możliwości długofalowego planowania ze względu na to że projekt może zostać zamknięty.

———————————————

 

Przykładowy projekt Revshare – FutureNet / FuturoAdPro

 


Platforma z wszelkimi mediami społecznościowymi. Można w skrócie je połączyć na zasadach podobnych do platform np. SiteTalk, Tsu czy polskiego Chomikuj.pl.

 

W FutureNet – zarabianie na platformie społecznościowo – multimedialnej. Nowa technologia, cyfrowe możliwości pozwalają zarabiać na tym za DARMO.

 

FutureNet to więcej niż inne media społecznościowe.

1. Future-Cloud
2. System Future-Lead
3. Future-Blog
4. Future-App

Future-Cloud:

 

 • dostęp z komputera, laptopa, tableta, smartfona
 • wszystkie dokumenty niezależnie na jakim urządzeniu jesteś
 • w zależności od statusu w firmie otrzymasz odpowiednią ilość miejsca w chmurze

.

Future-Leads:

 

 • System Future-Lead każdemu członkowi FutureNet daje do dyspozycji system kontaktów online
 • System można sprzedawać jako produkt również klientom, którzy nie są członkami FutureNet
 • System Future-Lead daje do wyboru szereg różnych formatów, pozwala stworzyć własną neutralną stronę Landing Page.
 • Uzupełnieniem systemu jest funkcja statystyki i zarządzanie adresami

 

Future-Blog:

 

 • sprzedaż bloga jako produkt swoim klientom
 • tłumaczenie na kilka języków
 • łatwość w założeniu bloga, oparty na programie FutureNet lub całkowicie oddzielny sposób

Future-App:

 

 • aplikacja dostępna w smartfonie
 • dostęp prawie dla każdego użytkownika lub klienta firmy

 

Waluta FutureNet (FuturoCoin):

 

 • własny system Blockchain
 • płatności w wielu punktach weryfikujących
 • możliwość dokonywania transakcji w platformach wymiany
 • możliwość nabycia specjalnego oprzyrządowania oraz walutę Futuro
 • program partnerski
 • uczestnictwo w Mining Pool
 • własny system zabezpieczający transakcje

 

FutureNet Shop:

 

 • własny sklep online
 • będzie działać jako zewnętrzne źródło finansowania
 • promocje dla partnerów firmy
 • możliwość kupna praktycznie wszystkiego poprzez platformę
 • możliwość rezerwacji Hoteli, lotów

 

FutureNet Games:

 

 • źródło finansowania z zewnątrz
 • możliwość dotarcia do młodszego pokolenia poprzez gry dla najmłodszych

 

FutureNet Leasing

 

 • posiadając status członka FutureNet można korzystać z najlepszych warunków leasingu
 • partnerstwo z firmą BMW możliwość skorzystania po genialnych cenach z oferty leasingu samochodów, łodzi, maszyn, oprogramowania, czy też innych towarów niezbędnych w celach prywatnych lub biznesowych
 • detale na ten temat oraz informacje o naszych ofertach znajdziesz http://www.futurenetlease.com/

 

FutureNet Kawiarnia

 

 • zostaną uruchomione w różnych miastach na całym świecie nasze kawiarenki FutureNet ( pierwsza już w kwietniu w Warszawie)
 • możliwość otwarcia w swoim mieście własnej kawiarni FutureNet w ramach partnerstwa franczyzowego
 • źródło finansowania zewnętrznego dla programu

 

FutureNet Travel

 

 • wspaniałe oferty, niezależnie od tego, czy chodzi o hotel, wycieczkę weekendową, czy dłuższy wyjazd urlopowy.
 • niesamowicie niskie ceny dla partnerów firmy

 

FutureNet Casino

 

 • zewnętrzne źródło finansowania programu

 

Regulamin programu FutureNet

 

https://futurenet.club/terms

 

———————————————Nieruchomości

Przykład: TREENEO

 

Zagrożenie i ryzyko:

 

– brak podstawowej wiedzy większości osób jeśli chodzi o inwestowanie w grunty i niewłaściwe przekazywanie informacji

– zmiany regulacji prawnych przez władze państwa polskiego

– ryzyko wybuchu wojny i zajęcia wyznaczonych terenów przez okupanta

 

Korzyści:

 

– coroczny wzrost ceny wartości gruntów

– sprzyjająca koniunktura, wolnych gruntów jest coraz mniej, a ludzi zainteresowanych coraz więcej

– dynamiczny rozwój aglomeracji miejskich w okolicy wyznaczonych gruntów, co dodatkowo powoduje

szybszy wzrost ceny

– bardzo atrakcyjna forma zakupu gruntu, praktycznie dostępna dla każdego

– umowy przedwstępne i notarialne podpisywane przez każdego uczestnika projektu

 

Funkcjonowanie projektu:

 

– oparty o zasady działania programu partnerskiego z odpowiednim planem prowizyjnym, nie jest to typowy MLM

– bardzo elastyczne podejście do klienta, możliwość indywidualnych negocjacji

– firma istnieje na rynku od kilku lat, co podkreśla wiarygodność projektu

– ciągłe zmiany i dostosowywanie się do trendów rynkowych

 

Na podstawie jakich regulaminów opieram swoje informacje?

 

– brak regulaminów

– informacje uzyskiwane są bezpośrednio od firmy

– dodatkowe informacje od specjalistów w danej branży

 

———————————————

 1. Inne ryzyka szersze, związane m.in z bankowością

 

 • RYZYKO PRAWNE I PODATKOWE

Na celowość i efektywność inwestycji ma wpływ:

 • ryzyko prawne – związane z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych. Wszystkie wymienione elementy zmian mogą powodować polepszenie lub pogorszenie warunków działania emitentów i inwestorów i w ten sposób powodować niepewności efektów inwestycji,
 • ryzyko podatkowe – wynika z wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego.

Zobacz również inne wymienione ryzyka związane z :

 • AKCJE
 • PRAWA DO AKCJI, PDA
 • PRAWA POBORU, PP
 • KONTRAKTY TERMINOWE
 • OPCJE

 

 • JEDNOSTKI INDEKSOWE (Mini-WIG20)
 • WARRANTY
 • OBLIGACJE SKARBOWE
 • OBLIGACJE KORPORACYJNE
 • OBLIGACJE KOMUNALNE
 • CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
 • PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

Żródło: https://dmbps.pl/informacje/12/Ryzyko_Inwestycyjne_zwiazane_ze_swiadczonymi_uslugami

Należy interpretować w szerokim kontekście.

 • SZERSZY KATALOG RYZYK związanych z bankowością

 

  • Ryzyko rynkowe

 • Ryzyko cen akcji i cen innych instrumentów finansowych
 • Ryzyko zmiany stóp procentowych
 • Ryzyko walutowe
 • Ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków
 • Ryzyko płynności
 • Ryzyko makroekonomiczne
 • Ryzyko inflacji
 • Ryzyko sytuacji politycznej
 • Ryzyko trafności decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez zarządzających aktywami
 • Ryzyko zmian regulacji prawnych
 • Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków
 • Ryzyko wstrzymania umorzeń jednostek funduszy
 • Ryzyko zawieszenia notowań
 • Ryzyko ograniczonego dostępu do środków
 • Ryzyko kredytowe ubezpieczyciela
 • Ryzyko operacyjne
 • Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów

 

 

Źródło: http://pkoubezpieczenia.pl/strefa-klienta/katalog-ryzyk

 

———————————————

 

 1. Podatki i prawo

Nie jesteśmy doradcami podatkowymi, księgowymi ani prawnikami ale wiem, że z każdego wygenerowanego zysku należy się rozliczyć.

 

Jak to zrobić powiedzą Ci profesjonalni doradcy a jeśli słyszałeś kiedykolwiek od nas jakiekolwiek informacje to jest to tylko nasza prywatna, niewiążąca opinia które pod żadnym pozorem nie należy się kierować

 

Zagrożenia wynikające z braku rozliczenia oraz wykazania podatku to .m.in

http://party.pl/porady/kariera/prawo-i-druki/nieujawnione-dochody-jaka-grozi-kara-98651-r1/

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/903422,nowelizacji-ustawy-o-pit-podatek-od-nieujawnionych-dochodow.html

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dzialalnosc-gospodarcza/237145,Co-grozi-podatnikowi-za-nieujawnianie-dochodow.html

Oraz wiele innych źródeł. Sprawdź i skontaktuj się z licencjonowanym doradcą.

———————————————

 

 1. Inne nie wymienione

 

Pomimo dobrych intencji i starań w rzetelnie przygotowanie informacji odnośnie ryzyka i zagrożeń mogą pojawić się kategorie zagrożeń, ryzyka które nie zostały wymienione.

Dlatego wszystkie wyżej wymienione ryzyka i zagrożenia należy stosować w każdym przypadku.

Należy również zapoznać się z innymi wyżej nie wymienionymi ryzykami i zagrożeniami ponieważ powyższa publikacja może nie być całościowa i mogły zostać pominięte jakieś istotne dla Ciebie informacje.

 

Często w projektach jestem partnerem na identycznych zasadach jak każdy inny. Nie odpowiadam za działania firmy i wprowadzane zmiany.

 

———————————————

 

Podejmując jakiekolwiek działania związane z osobą Ireneusza Fudro (lub podmiotów jakie reprezentuje, jest udziałowcem, członkiem zarządu, ito), Akademia Milionerów, partnerów z nią współpracujących (mających oficjalną zgodę pisemną) potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami oraz dokonałeś swojej analizy ryzyka i zagrożeń kontaktując się z profesjonalnym i licencjonowanym doradcą.

 

Nie odpowiadam za jakiekolwiek działania osób lub podmiotów którymi nie jestem ja sam lub reprezentowane przeze mnie podmioty prawne. Nie odpowiadam za informacje przekazane przez osoby trzecie (decyzje podjęte na podstawie informacji od osób trzecich)

 

Wszelkie publikowane materiały mają wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny

Nie jesteśmy doradcami inwestycyjnymi i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Twoje decyzje lub decyzje osób trzecich, w tym decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie znalezionych materiałów w każdej formie

Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Linowanie, powielanie, przeklejanie tekstu na inne strony internetowe, kopiowanie w całości lub w części bez pisemnej zgody autora zabronione.