Zasady współpracy oraz zagrożenia wynikające z szeroko pojętych działań marketingowych, biznesowych

 

Spis treści:

 

 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PODEJMOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH, INWESTYCYJNYCH
 2. POWIADOMIENIE O RYZYKU UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI KAPITAŁU
 3. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAGROŻENIAMI I RYZYKIEM
 4. PODSUMOWANIE
 5. KLAUZURA RZECZENIA SIĘ ROSZCZEŃ
 6. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAGROŻEŃ  – Link do dokumentu szczegółowego

 

 • OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PODEJMOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH, INWESTYCYJNYCH

 

Materiały zawarte na stronach internetowych, subdomenach, e-mailach, konferencjach online, konferencjach live, social media, podczas rozmowów telefonicznych, konwersacji na messenger, wideo rozmowach, webinarach wiadomości SMS, wiadomości głosowych, nagrań na pocztę głosową,  wszelkie artykuły, treści, publikacje, nagrania audio, nagrania wideo, prezentacje multimedialne, materiały instruktażowe, wszelkiego rodzaju zdjęcia oraz grafiki, prezentacje na żywo, eventy, szkolenia, wypowiedzi, sugestii, opinii prywatnych, notatek, listów lub innych form pisemnych, w tym ustawionych prowokacji oraz inne formy przekazu online lub offline, wyżej nie wskazane mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, satyryczny, są wyrazem osobistych poglądów jego prowadzących.  

Nie jesteśmy doradcami inwestycyjnymi i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Twoje decyzje lub decyzje osób trzecich do dotarły publikowane materiały, w tym decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie znalezionych materiałów w wyżej wymienionej formie lub innych nie wymienionych formach.

Wszelkie materiały to zdecydowanie tylko i wyłącznie materiały edukacyjno-informacyjne lub satyryczne

 

Wszelkie publikowane materiały nie stanowią pełnego opracowania prezentowanych w nim zagadnień, w szczególności nie można na nich opierać swoich decyzji biznesowych, finansowych ani żadnych innych.  Prezentowane materiały nie stanowią w szczególności rekomendacji inwestycyjnych, analiz inwestycyjnych, analiz finansowych, analiz prawnych lub analiz występujących ryzyk o innym charakterze i nie są sporządzone w celu doradztwa inwestycyjnego oraz stanowczo nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych przez jakiekolwiek osoby. Przedstawione materiały nie są sporządzane przez prawników i mogą nie uwzględniać wymogów określonych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, prawo bankowe oraz inne obowiązujące przepisy prawa, stanowią wyłącznie informacje o możliwym  sposobie działania autora materiału, a wszelkie zawarte w nim opinie są wyłącznie opiniami autora. Osoby korzystające z materiałów winni podjąć inne nieprzedstawione w materiale kroki i działania w celu własnej oceny i zasadności danej inwestycji lub każdej podjętej decyzji. Autor ani osoby prezentujące materiały nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym szkody, także w postaci utraconych korzyści, spowodowane działaniami podjętymi w oparciu o materiał i przedstawione w nim informacje i opinie. Informujemy, że wszelkie decyzje wiążą się z możliwością utraty części lub całości posiadanego kapitału.

 

Nie powinieneś podejmować decyzji finansowych, inwestycyjnych, prawnych, księgowych w oparciu o informacje znalezione tutaj lub w jakimkolwiek innym miejscu gdzie je prezentowałem osobiście, za pośrednictwem osób trzecich (w tym asystentów lub partnerów)  bez konsultacji z profesjonalnym doradcą.

Korzystasz z informacji NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ i przed podjęciem jakichkolwiek działań przeprowadź analizy samodzielnie.

Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji podejmuj samodzielnie. Za każdym razem skontaktuj się z profesjonalnym doradcą oraz sprawdź co w danym temacie piszą, mówią takie instytucje jak UOKIK, KNF oraz wszelkie inne podobne instytucje.

Odradzamy podjęcie działań w jakichkolwiek projektach które mają charakter piramidy finansowej, systemu PONZI, są ewidentnym SCAMem lub wydają się być projektem o podwyższonym ryzyku.  

Odradzam rozpoczęcie jakichkolwiek działań w tym projektach biznesowych, programach partnerskich, MLM, projektach matrycowych, inwestycyjnych itp  bez wizyty w siedzibie firmy, rozmowie z właścicielami, własną analizą księgowo-prawną oraz wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości. Żaden partner, “sponsor” osoba polecająca nie jest w pełni kompetentna w przekazywaniu jakichkolwiek informacji i nie odpowiada za informacje przekazane dalej jakie sama uzyskała od osób trzecich lub firmy, w szczególności dlatego, że takie informacje jej przekazane mogę być niepełne lub nierzetelne już u samego źródła. Zapoznaj się z wewnętrznymi regulaminami i wyjaśnij nurtujące kwestie u źródła, nie zaś na stronach lub innych kanałach informacyjnych osób polecających lub promujących daną działalność..

Wszelkie publikowane materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu właściwych przepisów. Nie stanowi również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone w niniejszym materiał dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

 

 1. POWIADOMIENIE O RYZYKU UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI KAPITAŁU

 

Inwestowanie, oszczędzanie oraz prowadzenie jakiejkolwiek działalności zarobkowej (działalności gospodarczej), zarabianie, pomnażanie pieniędzy, inwestycje w zakup i sprzedaż kryptowalut (handel lub trzymanie długoterminowe), inwestycje wydobywanie (tzw. mining) kryptowalut, inwestycja w firmy typu „start-up”, ICO.,  programy typu Revenue-sharing, MLM, nieruchomości, kruszce (złoto, diamenty, srebro, inne), forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych, giełdy walutowe, inwestycje w sztukę inne programy partnerskie oferujące zarabianie online oraz wszelkie inne szeroko rozumiane inwestycje, wiążą się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału zainwestowanego w tego typu działalność. Wykorzystanie pieniędzy, których utrata rodziłaby ryzyko spowodowania drastycznego pogorszenia stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest zdecydowanie odradzane.

Poziom ryzyka często może być tym wyższy, im wyższy jest zysk, jaki może przynieść dana inwestycja. Nie polecam zaciągania kredytów na rozwinięcie swojej działalności gospodarczej czy inwestycje. Wydaje się, że na rozpoczęcie własnego biznesu bądź inwestycji można przeznaczać tylko takie pieniądze, które możesz stracić, bez ryzyka zmiany (pogorszenia) Twojego obecnego standardu życia.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań poświęć czas na edukację, czytanie książek, rozwijanie inteligencji finansowej oraz poznanie zasad działania w biznesie do takiego stopnia byś w 100% był świadomy podejmowanych decyzji.

Jednocześnie możesz skorzystać z pomocy licencjonowanych doradców inwestycyjnych, a w zakresie oceny ryzyka prawnego – radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych.

Dotyczy każdego zakresu działania, każdej branży,  z dużym ostrzeżeniem przed branżą kryptowalut.

 

 1. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAGROŻENIAMI I RYZYKIEM

 

Rejestracja do projektu, podjęcie współpracy w jakimkolwiek projekcie, biznesie, inwestycji, inwestycji w kryptowaluty, dokonanie jakiegokolwiek depozytu  lub podjęcie jakiegokolwiek działania związanego z nami oraz osobami z nami współpracujemy (posiadającymi pisemne potwierdzenie) jest jednoznaczna przeczytaniem, zapoznaniem się, zrozumieniem, zaakceptowaniem powyższych informacji oraz zrzeczeniem się w przyszłości jakichkolwiek roszczeń prawnych, finansowych, osobistych w stosunku do jakichkolwiek osób trzecich.

Potwierdzasz tym samym, że zapoznałeś się z rozszerzonym dokumentem dotyczącym zagrożeń i ryzyka do którego link znajdziesz tutaj

Potwierdzasz tym samym, że podejmując jakąkolwiek decyzje dokonałeś ją po konsultacjach z profesjonalnymi doradcami a nasza osoba/osoby nie miały na tą decyzję jakiegokolwiek wpływu. Nie mamy obowiązku sprawdzenia czy rzeczywiście to zrobiłeś.

Dotyczy to również osób jakim Ty przekażesz informacje odnośnie jakiegokolwiek projektu lub rzeczy która jest pośrednio lub bezpośrednio związana z nami. Oznacz to, że jeśli ktoś rozpoczyna współpracę z Tobą a wcześniej korzystał lub nie korzystał z jakiegokolwiek materiału stworzonego przez nas to osoba ta zapoznała się z zagrożeniami i ryzykiem z tym związanym. Rejestrując osobą w jakimkolwiek projekcie lub przekazując jej informacje o nim potwierdzasz, że osoba ta jest świadoma ryzyka i zagrożeń.

Właściciel niniejszej strony internetowej lub miejsc gdzie znajdują się wcześniej wymienione materiały nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz reklam znajdujących się w serwisach zewnętrznych, do których linki zamieszczone są na niniejszej stronie lub innych stronach. Za materiały, w szczególności ich treść, zamieszczone na stronie internetowej, które nie są autorstwa jej właściciela, nie ponosi on odpowiedzialności jako podmiot udostępniający jedynie zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych. W przypadku stwierdzenia bezprawnych treści, właściciel powinien zostać o tym powiadomiony w trybie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacja handlowa zamieszczona w niniejszym serwisie internetowym, w publikowanych materiałach, na stronach www nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa.

Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być również zmieniane zasady korzystania z serwisu, stron, materiałów lub jakichkolwiek źródeł pochodzenia informacji.

 

 1. PODSUMOWANIE

Treści zamieszczone w materiałach zawartych wcześniej wymienionych formach oraz na stronach internetowych oraz subdomenach takich jak ireneuszfudro.pl, akademia-milionerow.pl, zareke.pl, zarabiajwinternecie.pl oraz wszelkich innych stronach które należą lub w przyszłości będą należeć  do Ireneusza Fudro lub są powiązane z podmiotami prawnie reprezentowanymi przez Ireneusza Fudro (lub wskazanych przez niego podmiotach lub miejscach) oraz materiały udostępnione, stworzone przez jego partnerów z widocznym powiązaniem z działalnością jaką prowadzi Ireneusz Fudro lub reprezentowane podmioty, mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, rekomendacja lub konsultacja.

 

Cześć wymienionych ryzyk lub zagrożeń nie dotyczą przedmiotu naszych działań, jednocześnie zostały wymienione by pokazać dobre intencje i szczerą chęć ostrzeżenia innych przed nimi w szerszym kontekście. Wszelkie nasze działania są wykonywane w oparciu o naszą najlepszą wiedzę.

Nie odpowiadamy za jakiekolwiek działania osób lub podmiotów którymi nie jestem ja sam lub reprezentowane przeze mnie podmioty prawne. Nie odpowiadam, że informacje przekazane przez osoby trzecie (decyzje podjęte na podstawie informacji od osób trzecich). Nie odpowiadam, za decyzje podjęte przez osoby trzecie przez dotarcie do publikowanych materiałów lub przez bezpośrednie udostępnienie naszych materiałów.

Po decyzji rozpoczęcia współpracy (zrobienia cokolwiek w kierunku wspólnych działań)  z jakimkolwiek projektem lub czymkolwiek związanym z osobą Ireneusza Fudro lub wcześniej wymienionych podmiotów zrzekasz się jakichkolwiek podstaw do roszczeń osobistych, prawnych, finansowych za podjęte trafnie lub  nietrafnie swoje decyzje (w tym decyzje inwestycyjne)

Wszelkie powyższe informacje, ryzyka, zagrożenia  mają zastosowanie również w wypowiedzi osób które publiczne wypowiadają się w imieniu Ireneusz Fudro, wypowiadają się z nim wspólnie, w imieniu podmiotów takich jak Akademia Milionerów lub innych podmiotów wskazanych przez Ireneusza Fudro,  a które otrzymały pisemną zgodę na publikację konkretnego materiału, konkretnej wypowiedzi kanałami wymienionymi wyżej.

Nie zajmujemy się promocją i reklamą, jedyne co robimy to przekazujemy informacje na różne tematy, projekty oraz  w celach informacyjno – edukacyjny informujemy o możliwościach jakie w naszej opinii są na różnych rynkach w tym kryptowalut –  jednocześnie informując o ryzyku i zagrożeniach z nich wynikających.

Nie mamy obowiązku sprawdzenie czy Ty lub inne osoby trzecie zapoznały się z treścią, podjęły konsultacje z licencjonowanymi doradcami oraz zrozumiały zagrożenia i ryzyka. Zaczynając jakąkolwiek współpracę obligatoryjnie potwierdzasz ten fakt.

 1. KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ROSZCZEŃ

W momencie rozpoczęcia korzystania z materiałów przeze mnie udostępnionych lub udostępnionych na moich kanałach komunikacji w jakiejkolwiek formie, a najpóźniej w momencie rozpoczęcia współpracy w ramach przedsięwzięć przeze mnie prezentowanych oświadczasz, że zapoznałeś się zarówno z powyższymi informacjami, jak również że je akceptujesz, w szczególności zaś akceptujesz fakt istnienia ww. ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Jednocześnie potwierdzam, że powyższe zasady zostały mi przedstawiony w taki sposób, że

Akceptacja ww. zasad jest równoznaczna ze zrzeczeniem się przez Ciebie roszczeń wobec mnie, podmiotów ze mną współpracujących lub w jakikolwiek sposób uwidocznionych na udostępnionych materiałach, w tym także roszczeń przyszłych lub mogących powstać. Oświadczasz przy tym, że nie będziesz dochodził żadnych roszczeń wynikających z udostępnionych materiałów lub podjętej współpracy, w szczególności poprzez wnoszenie powództw do sądów cywilnych, czynności w postępowaniu administracyjnym czy zawiadomień w postępowaniu karnym.

Godzisz się przy tym, że każde takie zawiadomienie lub powództwo może być naruszeniem dóbr osobistych zarówno osoby fizycznej (Ireneusz Fudro oraz osoby z nim współpracujące), jak i przedsiębiorcy (art. 23 i 24 w zw. z art. 448 Kodeksu Cywilnego), może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji określony w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także może wypełniać znamiona przestępstwa fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa stypizowanego w art. 238 Kodeksu Karnego.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAGROŻEŃ   

 

Osobny plik kliknij tutaj

nota prawna szczegolowa

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Linowanie, powielanie, redagowanie,  przeklejanie tekstu na inne strony internetowe, kopiowanie w całości lub w części bez pisemnej zgody autora zabronione.