Co prawda u wujka Google można znaleźć wykaz skrótów klawiaturowych do wszystkich produktów firmy Adobe. W tym krótkim artykule znajdziesz w pigułce wykaz wszystkich najczęściej używanych skrótów w Adobe Photoshop CC

W Adobe Photoshop CC znajdziemy narzędzia o tym samym skrócie klawiaturowym, w takim przypadku należy przytrzymać klawisz Shift, a następnie naciśnij klawisz skrótu (gdy jest wyłączona preferencja Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi), pomiędzy ukrytymi narzędziami natomiast należy przytrzymać klawisz Alt, a następnie kliknąć narzędzie (nie działa w przypadku narzędzi do dodawania i usuwania punktów kotwiczenia oraz konwersji punktów)…

Skrót

Windows

Mac OS

Narzędzie przesuwanie V V
Narzędzie zaznaczanie prostokątne/eliptyczne† M M
Narzędzie lasso/wielokątne/magnetyczne L L
Narzędzie różdżka/szybkie zaznaczanie W W
Narzędzie kadrowanie/cięcie na plasterki/zaznaczanie plasterków C C
Narzędzie kroplomierz†/ próbnik kolorów/miarka/Notatki I I
Narzędzie punktowy pędzel korygujący/łatka/czerwone oczy J J
Narzędzie pędzel/ołówek/zastępowanie kolorów/pędzel mieszający B B
Narzędzie stempel S S
Narzędzie pędzel historii/artystyczny pędzel historii Y Y
Narzędzie gumka†/gumka tła/magiczna gumka E E
Narzędzie gradient/wiadro z farbą G G
Narzędzie rozjaśnianie/ściemnianie/gąbka O O
Narzędzie pióro P P
Narzędzie tekst/tekst pionowy/pozioma i pionowa maska tekstowa T T
Narzędzie zaznaczanie ścieżek/zaznaczanie bezpośrednie A A
Narzędzie prostokąt/prostokąt zaokrąglony/elipsa/wielokąt/linia/kształt własny U U
Narzędzie rączka† H H
Narzędzie Obracanie widoku R R
Narzędzie Lupka† Z Z
† Należy użyć tego samego klawisza skrótu dla narzędzia Formowanie.